-A A +A

Kullanıcı Kodu Formları

You are here

(Akademik ve idari personelin kullanıcı kodu talepleri için doldurması gereken form)

(Bölüm/birim adına ya da konferans, proje, seminer vb. kullanıcı kodu talepleri için doldurulması gereken form)

(Kapatılacak olan kullanıcı kodlarının süresinin uzatılması için doldurulması gereken form)