-A A +A

Organizasyonel Yapı

You are here

Daire Başkanı: Ferdi Ayaydın
e-posta: ferdimetu.edu.tr

Ağ Grubu:
Misyonu: Kampus içinde ve dışında, ODTÜ öğrenci, idari ve akademik personeline, hem kendi, hem de bütün İnternet topluluğu ile aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamaktır.
Yöneticisi: Hüsnü Demir
e-posta: hdemirmetu.edu.tr

Enformatik Grubu:
Misyonu: ODTÜ kullanıcıları ile Türkiye'de ve dünyada ODTÜ hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara, elektronik ortamda çeşitli araçlar kullanarak iletişim ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri seçenekler sunmaktadır. Web araçları, elektronik listeler ve forumlar bu araçlardan en temel olanlarıdır.
Yöneticisi: Evrim Akman Kadıoğlu
e-posta: eakmanmetu.edu.tr

Bütünleşik Bilgi Sistemi Grubu:
Misyonu: ODTÜ'de eğitim, araştırma ve idari iş ve süreçlerde verimliliği, etkinliği ve memnuniyeti artırmak amacıyla, bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanmasını, tekrarlı veri girişinin engellenmesi ve gereksinim duyulan veriye kaynağından erişim sağlanmasını, kurum süreçlerini desteklemek üzere bilişim sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanmasını ve tüm kurumsal uygulamalara tek noktadan erişim sağlanmasını hedeflemektedir.
Yöneticisi: Eylem Elif Maviş
e-posta: eekocmetu.edu.tr

Mali Yönetim Grubu:

Misyonu: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın (BİDB) amaç ve hedefleri doğrultusunda; Üniversite bilişim ihtiyaçlarının (yazılım, donanım, hizmet vb.) ve BİDB içi diğer taleplerin hazırlanan planlar ve tahsis edilen kaynaklar çerçevesinde, kaynakların verimli ve etkin kullanımına özen göstererek gerçekleştirilmesinden; gerçekleştirilen harcamalarla edinilen malzeme/cihazın depolanması ve zimmetlenmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu bu konularda ve içinde yer aldığı çalışmalarda, BİDB'nin diğer gruplarıyla olan koordinasyonu sağlar ve BİDB içinde ve gerekli durumlarda BİDB adına, Üniversite içi/dışı tüm birimlere destek verir.

Yöneticisi: Ayşegül Özsar Baytemir
e-posta: ozsarmetu.edu.tr

İdari Yazılımlar Grubu:
Misyonu: Üniversitenin idari ve yönetsel faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve hazır yazılım paketlerinin uygulanmasından sorumludur.
Yöneticisi: Cihan Yıldırım Yücel
e-posta: cihanymetu.edu.tr

Öğrenci Yazılımları Grubu:
Misyonu: Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve hazır yazılım paketlerinin uygulanmasından sorumludur.
Yöneticisi: Yasemin Yalçın
e-posta: yaseminymetu.edu.tr

Teknik Destek Grubu:
Misyonu: ODTÜ kullanıcılarının BİDB'nin sunduğu bilişim olanaklarından faydalanabilmesi için BİDB'nin sunduğu hizmetleri tanıtarak servislere yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak, ortak kullanıma yönelik bilgisayar salonlarının idari işletimini ve teknik desteğini sağlamak, BİDB tarafından belirlenmiş idari birimlere ve projelere bilgisayar desteği vermek, BİDB'nin bilgi güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalara katkıda bulunmak, son kullanıcıya ulaşabilmek amacıyla yerleşke genelinde oluşturulan bilgisayar koordinatörlüğü mekanizmasına destek vermekten sorumludur. 
Yöneticisi: Levent Bayram
e-posta: leventbmetu.edu.tr

Sistem Yönetimi Grubu:

Misyonu: Üniversitenin merkezi bilişim altyapısını oluşturan servislerin üzerinde yer aldığı sunucuların kurulumu, işletimi, bakımı, güvenliği, yedeklenmesi ve 365 gün/24 saat hizmette tutulması için gerekli donanım ve yazılımların yönetiminden ve bu sunucular üzerinde yer alan, www, e-posta, listeci, haber grupları, yazılım paketleri (MARC, Mathematica, SPSS vb.), yazılım geliştirme dilleri (C, C++, Pascal, Fortran, Visual tools), etkileşimli kullanım (ftp, pop vb.) hizmetleri ile diğer idari uygulamaların (Kütüphane, Öğrenci İşleri, Personel Dairesi vb.), sunucu ve sistem yazılımları düzeyinde teknik desteğinin verilmesinden sorumludur.
Yöneticisi: Yaver Cansız
e-posta: ycansizmetu.edu.tr

Bilgi Güvenliği Birimi:
Misyonu:
 ODTÜ BİDB Bilgi Güvenliği Biriminin misyonu üniversite bilgi varlıklarının izinsiz ifsasi, kullanımı, değistirilmesi ve kaybını engellemeye calışarak ODTÜ stratejik hedeflerine ulaşılmasına destek olmaktır. Teknik ya da idari önleyici tedbirler alarak üniversitenin değerli bilgi kaynaklarının üzerinde bulunan bilgi guvenliği risklerini azaltmak ve alınan önlemlerin yetersiz kaldığı noktalarda etkili bir şekilde müdahade bulunmak Bilgi Güvenliği Biriminin birincil amacıdır.
Yöneticisi: Evrim Özkök
e-posta: eozkokmetu.edu.tr

Kullanıcı Hizmetleri Birimi:

Misyonu: BİDB'nin etkileşimde bulunduğu kullanıcı gruplarının BİDB'nin sunduğu bilişim olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla kullanıcılarla BİDB'nin diğer grupları arasında arayüz oluşturarak, BİDB'nin sunduğu servisleri tanıtmak ve servislere yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktan; Üniversite birimleri ve kullanıcılarla olan iletişimde proaktif yaklaşımlarla etkili bir bağ kurarak, bilgi teknolojilerinin kullanımında geri dönüşlerin değerlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktan sorumludur.

Yöneticisi: Öznur Soylu
e-posta: oznurcmetu.edu.tr

İnsan Kaynakları ve İdari Destek Birimi:
Misyonu:
 BİDB'ye gereken insan gücünün temin edilmesinden ve varolan personelin verimliliğini sağlamak amacı ile insan kaynakları faaliyetlerinin planlanıp uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca BİDB Daire Başkanı'na ve personeline yönelik sekreterlik, personel özlük, içecek, evrak, temizlik vb. işlerin günlük olarak yürütülmesinden sorumludur. 
Yöneticisi: Melek Basmacı Top
e-posta: melekbmetu.edu.tr