Anasayfa  |  ODTÜ  |  
 
 
Ağ Servisleri
E-posta Servisleri
Kullanıcı Destek
Web Servisleri
E-hizmetler
Lisanslı Yazılımlar
Güvenlik
Donanım Olanakları
BİDB Hakkında
 
Duyurular ve Etkinlikler
Politikalar & Kurallar
Yayınlar & Belgeler
Formlar


Yönetim Paneli
  >> Kullanıcı Destek >>Kullanıcı Hesapları
Kullanıcı Hesapları

 
Genel Bilgiler

Kullanıcılarımızın, Üniversitenin bilgi işlem kaynaklarını kullanabilmesi için merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodlarının olması gerekmektedir.

 
Öğrenciler için Kullanıcı Kodu Alma
 
Lisans Öğrencileri: Öğrenci kullanıcı kodları, öğrencinin ODTÜ'deki ilk akademik dönemi başında otomatik olarak açılır. Kayıt alanında içlerinde geçici şifrelerin yer aldığı şifre zarfları öğrencilere dağıtılır. Geçici şifreler ile tüm öğrenciler https://useraccount.metu.edu.tr adresine girerek asıl şifrelerini, ODTÜ e-posta adreslerini ve kurtarma e-postalarını belirlemelidirler. Bu işlem yapılmadan ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan ve kullanıcı kodu ve şifre gerektiren hiç bir işlem gerçekleştirilemez. ODTÜ bilişim kaynaKları kullanırken tüm öğrencilerimiz "ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" na uymakla yükümlüdür.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri : Dönem başlarında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı B14 numaralı odadan imza ve resimli bir kimlik belgesi karşılığında geçici şifre zarfları verilir. Geçici şifreler ile tüm öğrenciler  https://useraccount.metu.edu.tr adresine girerek asıl şifrelerini, ODTÜ e-posta adreslerini ve kurtarma e-postalarını belirlemelidirler. Bu işlem yapılmadan ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan ve kullanıcı kodu ve şifre gerektiren hiç bir işlem gerçekleştirilemez. ODTÜ bilişim kaynakları kullanırken tüm öğrencilerimiz "ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları"na uymakla yükümlüdür.

Daha önce ODTÜ öğrencisi olan ve kullanıcı hesapları kapatılmadan yüksek lisans ya da doktoraya kayıt olan öğrencilerimize şifre zarfı verilmeyecektir. Aynı durumda olan ancak kullanıcı hesapları kapatılmış olan kullanıcılarımıza ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı B14 numaralı odadan imza ve resimli bir kimlik belgesi karşılığında şifre zarfları verilir. Her iki durumda olan öğrencilerimiz https://useraccount.metu.edu.tr adresine mevcut şifreleriyle girerek ODTÜ e-posta adreslerini seçmeden e-posta gönderemeyecekler, ancak ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan ve kullanıcı kodu ve şifre gerektiren işlemleri gerçekleştirebileceklerdir.

Özel Öğrenciler. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı b14 numaralı odadan Özel Öğrenci Kimlik Kartı ile öğrencinin şahsına verilir. Özel öğrenciler için şifre zarflarının arkasında yer alan ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları 'na uymakla yükümlüdür.

 
Öğrencilerin Kullanıcı Kodlarının Kapatılması

Mezun ya da ilişiği kesilmiş öğrencilerin Kullanıcı Kodları 1(bir) eğitim dönemi sonunda kapatılır.

Mezun öğrencilerimizin ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı merkezi sunucuları üzerinde tanımlı exxxxxx@metu.edu.tr formatındaki e-posta adresleri için, 2003-2004 Öğretim Yılı mezunlarımızdan başlamak üzere "Yönlendirme Servisi" bulunmaktadır.

Yönlendirme servisi kapsamında, öğrencilerin exxxxxx@metu.edu.tr formatındaki e-posta adresleri mezuniyetlerini takip eden 1 Öğretim Yarıyılı (1 Dönem) boyunca (Haziran dönemi mezunları için bir sonraki yılın Mart ayı; Şubat dönemi mezunları için aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar) açık tutularak, bu sürenin sonunda, mezun tarafından bildirilenen yeni bir e-posta adresine süresiz olarak yönlendirilmektedir.

Mezuniyet durumundaki öğrencilere, kullanıcı hesapları kapatılmadan 6 ay önce, kullanıcı hesaplarının kapatılacağına dair bir bilgilendirme e-postası ve 1 ay önce ise hatırlatma e-postası gönderilmektedir. Öğrenciler, hesaplarının kapatılma gününden 1 hafta öncesinde ya da hesapları kapatıldıktan sonra herhangi bir zamanda bu yönlendirmeyi yapabilmektedirler.

Kullanıcı hesaplarının yönlendirilmesi, web üzerinden merkezi kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak https://mezun.cc.metu.edu.tr/ ya da https://alumni.cc.metu.edu.tr/adresinden yapılabilmektedir. Mevcut sistemde, yönlendirme uygulamasının başladığı 2004-2005 döneminden sonra mezun olanların şifresi aktif olarak yer aldığı için, web üzerinden yönlendirme yapma olanağı bu dönem ve sonrası mezunlarını kapsamaktadır. Bu dönemden önceki mezunların nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte öğrenci numarasını ve talep ettikleri yönlendirme adresini (0 312) 210 3303 no'lu faxa gönderdikten sonra, hot-line@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Personel için Kullanıcı Kodu Alma

ODTÜ Mensuplarının Kişisel Kullanıcı Kodu için F1 formu doldurarak Bölüm/Birim Yöneticisine imzalatmaları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı B14 no'lu odaya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Tüm kullanıcılar "ODTÜ Bilişim Kaynakları Politikaları"na uymakla yükümlüdür.


ODTÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından personel sicil numarası atanmamış kullanıcılara kullanıcı kodu verilmemektedir.

 

Personel Kullanıcı Kodunun Kapatılması

ODTÜ'den emeklilik dışındaki nedenlerle ayrılmış ya da görev süresi dolmuş personel kullanıcı hesapları, personel ayrıldıktan 3 ay sonra kapatılır. Kapatılan kullanıcı hesabının 1 yıla kadar yedeğine ulaşılabilmektedir. Kullanıcılarımızın yedeklerini alabilmesi için, öncesinde yedeğini istedikleri tarihi belirtmeleri ve kimlikleri ve 1 adet CD ile ODTÜ BİDB Hotline servisine (Tel: 2103355 E-posta:hot-linemetu.edu.tr) başvurmaları gerekmektedir.

Personel Kullanıcı Koduna geçerli nedenler belirtildiği takdirde 3 ay ek uzatma verilebilmektedir.

Üç aydan daha uzun süre talepleri için (Kullanıcı Kodunun kapatılma tarihinden sonra Bölüm/Birim Başkanı onayı ile, en fazla 1 yıl uzatma verilmektedir) F3 formu doldurularak Bölüm/Birim yöneticisinden onay alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Sonrasında ilgili form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Köprü B14 No'lu odaya getirilmelidir.


Görev süresi bitmiş fakat yüksek lisans veya doktora eğitimi devam eden Araştırma Görevlilerine eğitim süreleri bitimine kadar, 1 yıllık sürelerle, uzatma verilir.

 

Bölüm/Birim Adına Talep Edilen Kullanıcı Kodları

Bölüm/birim adına ya da konferans, proje, seminer vb. kullanıcı kodu talepleri için F2 Formunun Kullanıcı Kodundan sorumlu olacak personel tarafından doldurulması ve Bölüm/Birim yöneticisinden onay alınması gerekmektedir. Sonrasında ilgili form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Köprü B14 No'lu odaya getirilmelidir.

 

Kullanıcı Kodlarında Şifre Yenilenmesi

Unutulan ya da kaybedilen şifrenin yenilenmesi için https://useraccount.metu.edu.tr adresinden "Şifrenizi mi unuutunuz?" bağlantısına tıklamak yeterlidir. Ancak öncesinde, aynı sayfadan kurtarma e-postası belirleme işlemi yapılmalıdır.

Kurtarma e-postası belirleme işlemi yapmayan öğrencilerimiz "Öğrenci Kimlik Kartı" ile, personelimiz ise "Personel Kimlik" kartı ile BİDB B14 numaralı odaya şahsen müracaat etmelidir (öğrenci ya da personel kimliği olmadığı durumda resimli bir kimlik belgesi de kabul edilir).

Kurtarma e-postası belirleme işlemi yapılmamış ise konferans, seminer, proje vb. Bölüm/Birim adına alınan kullanıcı kodları şifre yenileme taleplerinde, Kullanıcı Kodu Başvuru Formunda yer alan Kullanıcı Kodu'ndan sorumlu kişi kimlik kartı ile şahsen BİDB B14 numaralı odaya başvurmalıdır.

Kullanıcı hesabı ile ilgili soru ve sorunlarınız için " Kullanıcı Kodu Kaydı " masasına başvurabilirsiniz (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Köprü oda no B14).

 

Çalışma Saatleri: 09:00 - 12:30 & 13:30 - 17:00

Güvenlik nedeniyle, kayıt masasından kullanıcı kodu ve geçici şifre alındıktan sonra, en kısa zamanda şifrenizi kendi belirlediğiniz kalıcı şifreyle değiştirin. Değiştirme işlemini yaparken, adınıza benzeyen bir şifrenin başkaları tarafından kolaylıkla tahmin edilebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Kullanıcı kodları kullanılırken " ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları " belgesinde yer alan başlıklara uyulmalıdır.

Aşağıdaki tabloda, 1996-2011 yılları arasında ODTÜ sistemleri üzerinde sağlanan toplam kullanıcı kodu sayıları verilmiştir.

 

 YIL

TOPLAM KULLANICI KODU SAYISI
 2013

 44,836

201242,210
201140,195
2010
36,499
200938,800
200834,162
200736,636
200640,675
200536,305
200432,580
200331,032
200230,592
200131,189
200036,642
199932,901
199822,468
199716,183
199613,139

 

Kullanıcı Kodu Şifresi (Parola) Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Her kullanıcı, merkezi sunucu sistemler üzerinde kullanıcı kodu ve şifre ikilisi ile tanımlanır. Kullanıcı şifresi (parola/password), kullanıcı kodunun kişiye özel kalmasını sağlar. "Kullanıcı, şifresi kullanılarak yapılan her etkinlikten başkasına devredilemeyecek şekilde sorumludur" ; bu sebeple şifre bilgisi gizli olmalıdır. Şifre bilgisi kimseye söylenmemeli ve yeterince güvenli bir şifre seçilmelidir. Hem kullanıcı kodunun, hem de ODTÜ bilişim kaynaklarının güvenliği açısından bu konu büyük önem taşımaktadır.

Kullanıcı şifresinin doğası gereği sahip olması gereken bazı özellikleri vardır. Bu özellikler kullanıcı kodu-şifre ikilisinin gerekli güvenliği sağlaması için önem taşımaktadır. Şifreler seçilirken kolay tahmin edilememeleri için uyulması gereken temel kurallar aşağıda sıralanmıştır:

  1. Şifre boyu en az 6, en fazla 8 karakter uzunluğunda olmalıdır.
  2. Şifreler sadece alfabetik karakterlerden oluşmaMAlıdır
  3. Şifreler kullanıcı kodu ile doğrudan ilişkilendirilmiş ya da bunun bir türevi olmaMAlıdır.

    Örnek: e123456/e124356, e123456/123456, mehmeta/mehmet, mehmeta/mehmet12, mehmeta/1mehmet gibi kullanıcı kodu-şifre ikilileri gibi...
  4. Şifreler kullanıcının kimlik bilgileri (doğum tarihi, isim, soyisim vb.) ile doğrudan ilişkilendirilmiş ya da bunların bir türevi olmamalıdır.
  5. Şifreler anlamlı ve kolaylıkla tahmin edilebilecek sözcükler olmamalıdır.
  6. Şifreler belli bir anlam ifade etmeyen, harf, sayı ve klavye üzerindeki diğer yazılabilir karakterlerden (".", ",", "/", "&", "!" gibi...) oluşmalı ve aynı zamanda kullanıcının aklında kolay tutabileceği, hatırlamak için yazılı olarak bir yerde tutmayacağı kolaylıkta olmalıdır.
  7. Şifre seçiminde Türkçe karakter (ı, ğ, ş, ç, ö, ü, İ, Ğ, Ü, Ş, Ç, Ö) kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
  8. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da merkezi sistemlerimizin "Unix" sistemler olduğu ve bu sistemlerde büyük ve küçük harfin farklı karakterler olarak algılandığıdır.

 

Şifrenizi Nasıl Değiştireceksiniz?
 

Merkezi Sunucular  üzerinde bulunan  kullanıcı  kodunuzun  şifresini  üç şekilde  değiştirebilirsiniz.

 

1. Kullanıcı Hesap Yönetimi Sayfasından Şifre Değiştirme;

Kullanıcı Hesap Yönetimi sayfasına;
https://useraccount.metu.edu.tr/index.php?lang=TR
adresinden mevcut şifrenizle giriş yaptıktan sonra Şifre Değiştir düğmesine tıklayarak kullanıcı kodu şifrenizi değiştirebilirsiniz.

 

2. HORDE Web Servisi ile :

Horde kullanan kullanıcılarımız şifrelerini web üzerinden değiştirme olanağına da sahiptir. Horde arayüzüne girildikten sonra üst menüdeki "Şifre" seçeneğini seçtikten sonra çıkan ekranda ilk kutuya o an kullanılan şifre, ikinci ve üçüncü kutuya ise yeni şifre girilip "Şifre Değiştir" düğmesine basıldığında, aşağıda belirtilen açıklamalar dahilinde şifreniz değişmiş olacaktır.

3. SSH Yazılımı ile: 

Merkezi sunucu sistemlere SSH yazılımı ile giriş yaptıktan sonra (Merkezi sunucu sistemlerdeki kullanıcı hesabıma nasıl bağlanabilirim?)komut satırına aşağıda gösterildiği gibi passwd komutunu girin.

$ passwd

ENTER tuşuna bastığınızda aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

$ passwd
Changing password for e123456...
Old Password:

O anki şifrenizi (burada eski olarak adlandırılır) girin. ENTER tuşuna basın, sistem aşağıdaki gibi size yeni şifrenizi soracaktır.

New Password:

Yeni şifrenizi girin ve ENTER tuşuna basın. Sistem ikinci kez yeni şifrenizi girmenizi ister. Yeni şifrenizi tekrar girin. Bu arada ekranda şifreniz ve yazdıklarınız görünmeyecektir.

New Password Again:

ENTER tuşuna basın. Ekranda aşağıdaki gibi şifrenizin değiştiği mesajını göreceksiniz. Artık bir sonraki giriş işleminizde yeni şifrenizi kullanmalısınız.

Password changed successfully for user e123456.
$

Sistemden komut satırına exit komutunu yazarak ve ENTER tuşuna basarak çıkabilirsiniz.

Önemli Not: Merkezi sunucu sistemlerimizde şifre güncellemesi saat 09:00, 12:00, 14:00, 16:00'da olmak üzere günde dört defa yapılmaktadır. Bu nedenle yeni şifreniz güncelleme yapılan saatten sonra geçerli olacaktır.

 

'ad.soyad@metu.edu.tr' biçimindeki e-posta adresimi değiştirebilir miyim?
 

https://useraccount.metu.edu.tr/ adresindeki Kullanıcı Hesap Yönetimi sayfasında seçmiş olduğunuz ad.soyad@metu.edu.tr biçimindeki e-posta adresiniz normal şartlarda değiştirilememektedir.

Ancak evlenme ve boşanma nedeniyle ya da mahkeme kararıyla ad veya soyad değişikliği yaptıysanız, gerekçenizi ve iletişim bilgilerinizi içeren bir dilekçe ve nüfus cüzdanınızla birlikte BİDB B14 numaralı odaya başvurmanız gereklidir. Başvurunuz Başkanlık onayından sonra değerlendirilecektir.

Eğer size verilecek yeni adres başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyorsa, başka bir adres belirlemek üzere sizinle iletişime geçilecektir.

Adres değişikliği yapıldıktan sonra eski e-posta adresine gelen e-postalar hiçbir şekilde yeni adrese yönlendirilmeyecek, gönderen kişiye geri dönecektir. Bununla ilgili bilgilendirme vb. işlemler kullanıcının sorumluluğundadır.