Anasayfa  |  ODTÜ  |  
 
 
Ağ Servisleri
E-posta Servisleri
Kullanıcı Destek
Web Servisleri
E-hizmetler
Lisanslı Yazılımlar
Güvenlik
Donanım Olanakları
BİDB Hakkında
 
Duyurular ve Etkinlikler
Politikalar & Kurallar
Yayınlar & Belgeler
Formlar


Yönetim Paneli
  >> E-posta Servisleri   >> Elektronik Listeler >>Elektronik İletişim Sistemi (EİS) Kullanıcı Kodları Listesi
Elektronik İletişim Sistemi (EİS) Kullanıcı Kodları Listesi


 

 

 

YÖNETİM
Rektörlükrektor
  Rektör Yardımcılığı ve Danışmanlığırektory
Genel Sekreterlikgensek
Genel Sekreter Yardımcılığıgenseky
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığıfefd
Mühendislik Fakültesi Dekanlığımuhfd
Mimarlık Fakültesi Dekanlığımimfd
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığıiibfd
Eğitim Fakültesi Dekanlığıefd
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğüydyom
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğümyom

 

AKADEMİK BİRİMLER
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümüarch
Şehir ve Bölge Planlama Bölümücp
Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümüid
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümübio
Kimya Bölümüchem
Tarih Bölümühist
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümügene
Matematik Bölümümath
Felsefe Bölümüphil
Fizik Bölümüphys
  Enerjiengy
Psikoloji Bölümüpsy
Sosyoloji Bölümüsoc
İstatistik Bölümüstat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümüman
İktisat Bölümüecon
Uluslararası İlişkiler Bölümüir
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüpadm
Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Bölümübed
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüceit
Kimya Eğitimi Bölümüched
Eğitim Bilimleri Bölümüeds
İlköğretim Fenbilgisi Eğitimi Bölümüese
İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümüeme
İlköğretim Öncesi Eğitimi Bölümüecem
Yabancı Diller Eğitimi Bölümüfle
Matematik Eğitimi Bölümümed
Beden Eğitimi ve Spor Bölümüpes
Fizik Eğitimi Bölümüphed
Fen Bilimleri Eğitimi Bölümüsce
Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümüssme
Mühendislik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüaee
Kimya Mühendisliği Bölümüche
İnşaat Mühendisliği Bölümüce
Bilgisayar Mühendisliği Bölümüceng
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüee
Mühendislik Bilimleri Bölümües
Çevre Mühendisliği Bölümüenve
Gıda Mühendisliği Bölümüfde
Jeoloji Mühendisliği Bölümügeoe
Endüstri Mühendisliği Bölümüie
  Mühendislik Yönetimiengman
Makine Mühendisliği Bölümüme
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümümete
Maden Mühendisliği Bölümümine
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüpete
Enstitüler
Uygulamalı Matematik Enstitüsüiam
Enformatik Enstitüsü eem
Deniz Bilimleri Enstitüsü dbem
Fen Bilimleri Enstitüsü fbem
Sosyal Bilimler Enstitüsü sbem
Meslek Yüksek Okulu
Teknik Programlar Bölümütpr
  Endüstriyel Otomasyon Programıautod
  Kaynak Teknolojisi Programıweld
  Gıda Teknolojisi Programıfdte
Teknik Programlar Bölümü (Türkçe)tkpr
  Endüstriyel Otomasyon Programı (Türkçe)enot
  Endüstriyel Elektronik Programı (Türkçe)enel
  Elektrik Programı (Türkçe)elek
Yabancı Diller Okulu
Temel İngilizce Bölümübeng
Modern Diller Bölümümld
Akademik Yazı Merkeziawc
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölümüturk
Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümümgsb

Disiplinler Arası Lisansüstü Programlar

Uygulamalı Etik aet
Mimarlık Tarihi ah
Uygulamalı İstatistikapst
Arkeometri Bölümü arme
Astrofizikastr
Biokimya Bölümübch
Biomedikal Bölümübmed
Bina Bilgisi bsed
Bioteknoloji Bölümübtec
Çimento Mühendisliğiceme
Bilişsel Bilimlercogs
Nero Bilim ve Nero Teknoloji
 nsnt
Şehir Planlamacrp
Kriptograficryp
Avrasya Çalışmalarıeas
Avrupa Çalışmalarıeus
Finansal Matematikfm
Finansal Matematik: Hayat Sigortası Opsiyonufmli
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileriggit
Kadin Çalışmaları Bölümügws
Hidrosistem Mühendisliğihe
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirmehrde
Bilişim Sistemleriinsy
İnternet Üzerinden Eğitimion
Endüstriyel ve Organizasyonel Psikolojiipsy
Yerel Yönetimler Bölümülg
Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümümcs
Orta Doğu Çalışmaları Bölümümes
Tıp Bilişimi Bölümümi
Mikro ve Nanoteknoloji Bölümümnt
Modelleme ve Simülasyon Bölümüms
Nükleer Mühendisliğinuc
Yöneylem Araştırmaor
Polimer Bilimi Tek.pst
Restorasyon res
Bölge Planlamarp
Yerleşim Arkelojisisa
Yazılım Mühendisliği Bölümüse
Bilimsel Hesaplamasc
Yazılım Yönetimi sm
Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmalarıstps
Kentsel Tasarımud
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimlerupl
Sosyal Bilimler (Türk-Alman) gtss
Sosyal Politika spl
Sosyal Antropoloji san
Deprem Araştırmaları Proğramı san
Rehberlik Psikolojik Danışma coun
Eğitim Yönetim ve Planlama eap
Eğitim Proğramları ve Öğretim

ci

Biyo-Bilişim

bioinfo

 Deprem ve Sismoloji Mühendisliği
 mees
Oyun Teknolojileri
gate

 

İDARİ BİRİMLER
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Basın Bürosu basin
Engelsiz  ODTÜ Birimi
 engelsiz
Elektrik İşleri Müdürlüğüeim
Editoryal Ofisieo
Avrupa Birliği İlişkiler Ofisieuoffice
Grafik Tasarım Ofisigto
Halkla İlişkiler Müdürlüğühalkilis
Hukuk Müşavirliğihukukm
İletişim Müdürlüğüim
Kitaplık Müdürlüğükitapm
Kariyer Planlama Merkezikpm
Mezunlarla İletişim Müdürlüğümezun
ODTÜ Müzesimuze
Sürekli Eğitim Merkezi sem
Sosyal Hizmetler Ofisisho
Stratejik Planlama Birimispb
Uluslararası İşbirliği Ofisiico
Yabancı Öğrencilerle İlişkiler Ofisiyoio
Yuva Müdürlüğüyuva
Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğüacdm
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğübhim
Evrak Arşiv Müdürlüğüeam
Telefon İşletme Müdürlüğüetim
Genel Atölyeler Müdürlüğügam
İç Hizmetler Müdürlüğüihm
Isı - Su İşletme Müdürlüğüisim
Sivil Savunma Uzmanlığıssu
Trafik Amirliğitb
Taşıt İşletme ve Araç Tamir Müdürlüğütiatm
Sosyal Tesisler Müdürlüğüstm
Yapı Bakım Müdürlüğüybm
Bilgi İşlem Daire Başkanlığıbidb
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıimidb
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüdsim
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığıkddb
Personel Daire Başkanlığıpdb
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığısksdb
Havuz Müdürlüğühm
Kafeterya Müdürlüğükafm
Kültür İşleri Müdürlüğükim
Kültür ve Kongre Merkezikkm
Sosyal Binasosbina
Sağlık ve Rehberlik Merkezi Başhekimliğisrmb
Yurtlar Müdürlüğüym
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıoidb
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığıyitdb
Proje Müdürlüğüpm
Bütçe Daire Başkanlığıbdb
 Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi
 kgpo
 Kurumsal İletişim Ofisi
 kio

 

REKTÖRLÜĞE BAĞLI ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Robotik Araştırma ve Uygulama Merkezi biltir
GAP Araştırma Merkezigap
Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi gisam
Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi kora
Merkezi Laboratuvarmerlab
Biyo malzeme ve Doku  Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
biomaten
Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi tekpol
Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi
conf
Sürekli Eğitim  Merkezi
sem
Petrol Araştırma Merkezi
pal
 ODTÜ-TSK MOdelleme ve Simülasyon Merkezi
modsim
Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi ueam
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma  Merkeziruzgem
Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tbm
Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi ueam
Girişimcilik Merkezi
gimer
Araştırmalar Koordinatörlüğüresearch
Avrupa Çalışmaları Merkez ces
Bitki Biyoteknolojileri Araştırma Lab.ve Merkezi plantbio
Bölge Araştırmaları Merkezi
cas
Ekonomi Araştırma Merkezi
metuerc
Deprem Araştırmaları Merkezi
eqs
Mimarlık Fakültesi Tasarım Araşrtırma Planlama Uygulama Merkezi
matpum
Psikoloji Bölümü Uygulama,Araşştırma ve Eğitim Merkezi kpu
ODTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi tekmer
Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezitacdam
 Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezigunam
Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezimems

 

 

DİĞER
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusukkk
ODTÜ-SUNNY Uluslararası Ortak Lisans Programlarısuny