Anasayfa  |  ODTÜ  |  
 
 
Ağ Servisleri
E-posta Servisleri
Kullanıcı Destek
Web Servisleri
E-hizmetler
Lisanslı Yazılımlar
Güvenlik
Donanım Olanakları
BİDB Hakkında
 
Duyurular ve Etkinlikler
Politikalar & Kurallar
Yayınlar & Belgeler
Formlar


Yönetim Paneli
  >> E-hizmetler >>Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS)
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS)

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) (http://oibs.metu.edu.tr )

Üniversitemizin öğrenci kayıt kabul ile ilgili tüm işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlar. ÖİBS sayfasından erişilen programlar, kullanıcı gruplarına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından yetki verilen programlardır.

Programların açma-kapama ve kullanıcı tanımlama işlemleri ÖİDB tarafından yapılabilmektedir.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Kullanıcı Grupları:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1) Öğrenci ile ilgili yapılan işlemler :

 • Yeni öğrenci kabulü işlemlerinin yapılması.
 • Öğrenci Özlük bilgilerinin girilmesi ve güncellemelerinin yapılması.
 • Eski öğrencilerin arşiv dosyalarındaki bilgilerinin girilmesi.
 • Akademik dönemlerin oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin (öğrencilerin sınıf, bölüm ve dönem bazındaki kredi toplamları) yapılması.
 • Fakülte yönetim kurulundan gelen kararların işlenmesi (ders ekleme ve bırakma, ders gruplarının ve kategorilerinin değiştirilmesi, not güncelleme).
 • Askerlik, izin ve disiplin işlemlerinin yapılması.
 • Af başvuru ve değerlendirmelerinin girilmesi.
 • Üniversitede yapılan İngilizce Yeterlilik başvurularının, öğrenciler tarafından getirilen TOEFL, KPDS vb. sınav bilgilerinin girilmesi.
 • Mezuniyet bilgilerinin girilmesi.
 • Öğrencilere resmi transkriptlerinin verilmesi.
 • Öğrenciler için diploma ve diplama ekinin hazırlanması
 • Dönem bazında bölümlere göre öğrencilerin katkı payı miktarlarının girilmesi.
 • Öğrencilerin eski dönemden kalan borçları ile ilgili güncelleme ve silme işlemlerinin yapılması.
 • Öğrencilerin banka dekontunu ile geldiklerinde ödeme bilgilerinin işlenmesi.
 • Kredi Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya harç kredisi alan öğrenciler ile ilgili güncelleme ve yeni burs bilgilerinin girilmesi.
 • Katkı payı miktarından muaf olan öğrencilere ait burs bilgilerinin girilmesi ve güncelleme işlemlerinin yapılması.

2) Bölümler ile ilgili yapılan işlemler :

 • Üniversitede açılan yeni derslerin tanımlamalarının yapılması, derslerin kapatılması.
 • Üniversitede yeni açılan bölümlerin bilgilerinin girilmesi , bölümler ile ilgili güncelleme, silme işlemlerinin yapılması.
 • Dönem bazında bölümlerin açmış olduğu derslerin programlarının girilmesi.
 • Üniversitede yapılan final programlarının tanımlanması.
 • Bölümlerin mezuniyet kriterlerinin, denk ders, önkoşul derslerin bilgilerinin işlenmesi.
 • Bölümlerdeki derslikler ile ilgili bilgilerin güncellenmesi, silinmesi ve eklenmesi işlemlerinin yapılması.
Akademik Birimler

1) Bölümler, Fakülteler ve Enstitülerin Yaptıkları İşlemler :

 • Enstitü, Fakülte ve Bölümlerin dönem içinde açtıkları dersleri ve kriterlerini tanımlamaları.
 • Danışmanların saptanması ve öğrencilerle bağlantılarının sağlanması.
 • Öğretim üyelerine ait bilgilerin güncellenmesi
 • Öğrencilerin akademik durumlarının takip edilmesi.
 • Bölüm öğrencilerinin alabileceği seçmeli derslerin ve kategorilerinin tanımlanması
 • Kayıtlardan sonra öğrencinin almış olduğu dersin grubunu değiştirme işleminin yapılması
 • Bölümdeki dersliklerle ilgili  kapasite ve özellik tanımının yapılması
 • Öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin kategorilerinin değiştirilmesi
 • Ders ve Katalog bazinda öğretim izlencelerinin tanımlanması
 • Başvuru sistemlerinde (Ms-phd, ÖYP, YÖS, Outgoing Erasmus, vb) öğrencinin kabul sürecinde bölüm onayının verilmesi
 • Yüksek Lisans programlarının başvuru tarihlerinin ve açılan yüksek lisans derecelerinin girilmesi.

Öğretim Üyeleri

 • Etkileşimli notlama sistemi ile öğrencilerin not bilgilerinin girilmesi
 • Etkileşimli Kayıt-Onay Sistemi ile öğretim üyelerimiz danışmanlığını yaptığı öğrencilerin Kayıt Sisteminden almış oldukları derslere onay verilmesi.
 • Verecekleri derslerde kullanacakları kitapların sistemde tanımlanması
 • Öğrencilerin son durumlarına ait aldıkları dersleri, notlarını ve alması gereken dersleri görebilmeleri.
 • Öğretim üyeleri dönem bazında verdikleri dersler ile ilgi yapılan anket formlarının değerlendirme sonuçlarını görebilmeleri.
 • Öğrencilerin Üniversitede girdikleri İngilizce Yeterlilik, Kur Belirleme ve IS100 Muafiyet sınavları ile ilgili notlarını görebilmeleri.
 • Yüksek Lisans öğrencilerinin tez başlıkları ve tez danışmanları ile ilgili bilgilerin girilmesi.

Öğrenciler

 • Etkileşimli kayıt sistemi ile dönem için almak istedikleri derslerin tanımlanması.
 • Ders değerlendirme anketinin doldurulması
 • Burs/Yurt başvuru işlemlerinin yapılması
 • Akademik durumlarının takibi, alınan derslerin ve not bilgilerinin takibi.
 • Üniversitede bulunan bölümlerin zorunlu, seçmeli, denk dersleri ve önkoşul derslerini görebilmeleri.
 • Resmi olmayan belgelerin alınmasına (karne, transcript vb.) sağlanması.
 • Dönem bazında açılan dersler, grupları ve ders programları hakkında bilgilerin sağlanması
 • Yüksek Lisans Programlarına başvurabilme.
 • Adres bilgilerine ait güncelleme işlemlerini yapabilme.
 • Yüksek Lisans öğrencilerinin tez başlıklarını, tez hocaları ile ilgili bilgilerini girebilmesi.