-A A +A

PC Salonlarında Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İlanı

You are here

İlan Tarihi: 12.10.2021

Son Başvuru Tarihi: 22.10.2021

Grup: Teknik Destek Grubu

Yapılacak işin Niteliği: ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı PC salonlarının mesai saatleri dışında ve haftasonu işletiminin sağlanması.

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek brüt ücret: 2021 yılında lisans öğrencileri için brüt 10,03 TL. lisansüstü öğrencileri için brüt 12,93 TL'dir.

Aranan Şartlar:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi (Hazırlık dönemi hariç) ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak.
 • ODTÜ yurtlarında kalıyor olmak şartları aranır.

Aranan Nitelikler:

 • Vardiyalı çalışma düzenine uygunluk
 • Temel seviyede bilgisayar bilgisi
 • Temel seviyede işletim sistemleri bilgisi
 • Temel seviyede ofis programları bilgisi
 • Baskı altında soğukkanlı davranabilme becerisi
 • Etkin iletişim becerisi
 • Güleryüzlülük
 • İnisiyatif kullanabilme becerisi
 • Ekip çalışmasına uyumluluk
 • Sorunlara pratik çözüm üretebilme becerisi
 • İş disiplini

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transcript)
 • Disiplin durumunu gösterir belge (bu durumu gösterir öğrenci belgesi)

Başvuru e-posta adresi: ograss@metu.edu.tr

Başvurunuzu ön değerlendirme için gerekli belgeleri de ekleyerek başvuru e-posta adresine iletebilirsiniz. Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

*Gereken belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından edinilebilir.