-A A +A

Mobil Uygulama Alanında Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İlanı

You are here

İlan Tarihi: 24.03.2022

Son Başvuru Tarihi: 30.04.2022

Grup: İdari Yazılımlar Grubu

Yapılacak işin Niteliği: ODTÜ Kurumsal Mobil Uygulaması geliştirme projesinde yer almak

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 1

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek brüt ücret: 2022 yılında lisans öğrencileri için net 12,54 TL, lisansüstü öğrencileri için net 16,16 TL'dir.

*Aranan Şartlar:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak.
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi (Hazırlık dönemi hariç) ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Aranan Nitelikler:

 • IOS (tercihen Swift) platformunda uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak
 • Mobil arayüz tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak
 • Ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Sorunlara pratik çözüm üretebilme becerisi
 • İş disiplinine sahip olmak.

 Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transcript)
 • Disiplin durumunu gösterir belge

Başvurular 30.04.2022 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir. Başvuru yaparken tercih edilen ilan(lar) belirtilmelidir.

 İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800, Çankaya,Ankara

Tel: (0312) 210 3301

Faks: (0312) 210 3303

E-posta:bidb-ik@metu.edu.tr

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

  

*Gereken belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından edinilebilir.