-A A +A

PC Salonlarının Teknik Alanlarında Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İlanı

You are here

İlan Tarihi: 17.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 23.02.2021

Grup: Teknik Destek Grubu

Yapılacak işin Niteliği: BİDB tarafından işletimi sağlanan PC Salonlarında kullanılmak üzere imaj çalışması yapacak.

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Çalışma Şekli: Uzaktan

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek brüt ücret: 2020 yılında lisans öğrencileri için brüt 9,29 TL, lisansüstü öğrencileri için brüt 11,97 TL idi. 2021 ücretleri henüz belirlenmemiştir.

*Aranan Şartlar:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Aranan Nitelikler:

 • İleri seviyede Windows işletim sistemleri bilgisi
 • İleri seviyede Ofis programları bilgisi
 • Temel seviyede Ağ bilgisi
 • Temel seviyede Donanım bilgisi

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transcript)
 • Disiplin durumunu gösterir belge

Başvurular 23.02.2021 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir. Başvuru yaparken tercih edilen ilan(lar) belirtilmelidir.

 İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800, Çankaya, Ankara

Tel: (0312) 210 3301

Faks: (0312) 210 3303

E-posta:bidb-ik@metu.edu.tr

 

 Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

 

*Gerekli belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından edinilebilir.