-A A +A

Bölüm/Birim Kablolu Ağ Bağlantıları

You are here

ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi yerleşke genelinde tüm akademik bölüm ve idari birimlere single mode fiber optik omurgada 1 Gbps ve 10 Gbps hızında üstbağlantı sağlamaktadır. Altyapısı uygun olan bölüm/birimlerin kullanıcılarına yerleşke içinde uçtan uca 1 Gpbs ve 10 Gbps bağlantı sağlanmaktadır. Bölüm/birim içi ağ bağlantı yönetimi söz konusu bölüm/birimlerin bilgisayar koordinatörleri tarafından sağlanmakta, BİDB gerekli olan durumlarda teknik danışmalık hizmeti vermektedir.

BİDB tarafından her bir bölüm/birime portları 10/100/1000 Mbps hızında çalışan en az 1 adet ethernet anahtar yerleştirilmiştir. Bölüm/birimlere ait dağıtım anahtarları, BİDB tarafından yönetilen omurga anahtarlama cihazindan üst bağlantı almaktadır.  Bölüm/birimlerde kullanılan kenar anahtarlama cihazlarında VLAN tanımlama özelliği kullanılarak, birim içinde birbirinden bağımsız yönetim ağları oluşturulabilmektedir.  

ODTÜ Ağ Şeması