-A A +A

Tarihçe

You are here

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin eğitim ve araştırma etkinlikleri için bilgisayar, iletişim ve enformatik servislerini sunan bir birimidir. Kurulduğu 1960'lı yıllardan bu yana kullanıma sunmak için barındırdığı yazılım/donanım parkını sürekli güncel tutmayı başarmış ve her zaman ülkenin en önde gelen bilgisayar merkezlerinden biri olmuştur. Gerek ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi'nin tarihsel gelişimi, gerekse bilgisayar teknolojilerindeki gelişimi göstermesi açısından aşağıdaki tablonun ilginç bilgiler içerdiğini düşünüyoruz:

1964 1965 1966 1969 1972 1977 1979 1981 1982
1984 1985 1987 1990 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007              

1964 ODTÜ Bilgisayar Merkezi kurulmuştur.

1965 IBM 1620, 40 KB ana bellek, 1 kağıt şerit okuyucu (IBM 1621), 1 kart okuyucu/delici (IBM 1622), 1 satır yazıcı kiralanmıştır (IBM 1443).

1966 Ek olarak 1 optik işaret okuyucu (IBM1230), 1 disk sürücü (IBM1311) kiralanmıştır.

1969 IBM 1620 sistemi yerine IBM 360/40, 2 disk (IBM 2311), 2 teyp (IBM 2401), kart okuyucu/delici (IBM 2540), 1 satır yazıcı (IBM 1403), 1 sistem konsolu (IBM 1052) kiralanmıştır.

1972 2311 modeli diskler 2314 model disklerle değiştirilmiştir.

1974 IBM 360/40 sistemi çıkarılarak yerine IBM 370/145, 384 KB ana bellek, 1 disk (IBM 3333), 2 teyp (IBM 3420), 1 kart okuyucu/delici (IBM 2540), 1 kart okuyucu (IBM 3505), 1 satır yazıcı (IBM 1403) ve sistem konsolu (IBM 3215) kiralanmıştır.

1977 4 disk (IBM 3330) 400 MB kapasiteyle sisteme eklenmiştir.

1979 1 optik işaret okuyucu (IBM 3881) ve teyp birimi (IBM 3410) kiralanmıştır.

1981 IBM 370/145 sistemi çıkartılarak yerine Burroughs B6930 sistemi, 3 MB ana bellek, 1600 MB disk, 2 satır yazıcı, 10 terminal, 6 yazıcı, 2 kart okuyucu ile kiralanmıştır.

1982 Sisteme 4 terminal, 1 disk (400 MB) eklenmiştir.

1983 Sistemin terminal kapasitesi 20 terminal ilavesi ile arttırılmıştır.

1984 B6930 sisteminin yanı sıra Burroughs (UNISYS) A9F, 12 MB ana bellek, 1 kart okuyucu, 2 satır yazıcı, 2 teyp birimi, 3 disk (3x 400MB), 6 uç yazıcısı kiralanmıştır.

1985 20 terminal (ET1100) eklenmiştir.

1987 Bilgi İşlem Dairesi alt yapı olanaklarını (UPS, jenaratör gibi) güçlendirerek 24 saat/7 gün kesintisiz hizmet sunmaya başlamıştır. İlk Wide Area Network (BITNET - EARN) bağlantısı UNISYS A9F üzerinden gerçekleştirilmiştir.

1990 IBM 3090/180S sistemi VM/XA SP işletim sistemi ile kurulmuştur. Sistem 1 vektör işlemci, 128 MB Bellek, 22.5 GB disk (IBM 3380), 135 renksiz (IBM 3191) ve 15 renkli (IBM 3192) terminal, 2 adet 2000 lpm satır yazıcı (IBM 4245), 2 adet 6250 bpi teyp sürücü ve 2 adet 32000 bpi kartuş teyp sürücüye sahiptir.

IBM 3090/180S sisteminin kurulması ile Bitnet bağlantısı IBM 3090/180S sistemi üzerinden sağlanmaya başlanmıştır.

IBM terminallerinden oluşan 3 terminal odası (Makine, Fizik ve İnşaat bölümlerinde toplam 75 terminal) kullanıcıların sisteme erişimlerinin sağlanması amacıyla hizmete açılmıştır.

METU-NET (fiber optik token-ring backbone, 16 Mbps) ODTÜ'de bulunan bütün birimlerin network olanaklarından yararlanmasını sağlamak amacı ile kampüse döşenmiştir.

1992 UNISYS U6065 sistemi, 3 işlemci, 16 MB bellek ve 1.3 GB disk ile kurulmuştur.

HP/9000 817S, 16 MB bellek ve 600 MB disk ve HP-UX işletim sistemi ile alınmıştır.

RISC/6000 System 320, 16 MB bellek, 1 GB disk ve AIX işletim sistemi ile kurulmuştur.

Eylül ayında X.25 ile Hollanda üzerinden ilk INTERNET bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

1993 UNISYS U6065 sistemine 16 MB bellek ve 3.9 GB disk, HP 817S sistemine ise 16 MB bellek, 3.9 GB disk eklenerek bu sistemlerde kapasite arttırımı sağlanmıştır.

Nisan ayında 64 K'lık kiralık hat (leased line) ile Washington NSFNET (Internet omurga ağı) üzerinden INTERNET bağlantısı gerçekleştirilmiş ve kullanıma açılmıştır.

Yurtlarda (1. ve 2. yurt) 2 adet PC salonuna Novell ağ işletim sistemi kurulmuş ve hizmete açılmıştır.

UNISYS B6930 sistemi kullanımdan kaldırılmıştır.

Sun Server 32 MB bellek, 4 GB disk ile kurulmuştur.

UNISYS A9F sistemi akademik kullanıcıların erişimine kapatılmıştır.

METU-NET genişletme çalışmaları başlatılmıştır.

1994 IBM terminallerinden oluşan 3 terminal odası (Makine, Fizik ve İnşaat bölümlerinde bulunan) PC odalarına dönüştürülmüştür. PC salonlarında Novell network ağ işletim sistemi kullanılarak oluşturulan yapıda toplam 96 PC hizmete sunulmuştur.

Tatung 1041 server 32 MB memory, 1 GB disk ile alınmıştır. 3 adet IBM RISC/6000 SYSTEM POWERserver 590, 512 MB bellek ve 80 GB yüksek güvenilirlik seviyesine sahip disk ile kullanıma açılmıştır. Sistemler FDDI (100 Mbps) network ile birbirlerine bağlanmışlardır. IBM SP2 ile Türkiye'de ilk defa dünya çapında ilk 500'e giren Süperbilgisayar ODTÜ'de kullanılmıştır. (http://www.top500.org/site/1145 376. sıra).

1995 IBM Scalable POWERparallel System (SP2) sistemi kurulmuş ve servise sunulmuştur. Bu sistem, herbiri 64 MB bellek ve 1 GB diske sahip 8 node'dan oluşmaktadır. Bu sistem yüksek başarımlı hesaplama ve yoğun işlemci gücü gerektiren uygulamalarda kullanıcılara hizmet vermektedir. HP/9000 817S, 32 MB bellekten 64 MB belleğe çıkartılmıştır. Internet hızımız 128 K'ya çıkarılmıştır.

1996 Kurulu sistemlerimizin işlemci gücünü arttırmaya yönelik olarak HP 800/E25 ve IBM RISC6000 POWERserver J30 ve G30 model sistemler alınmış ve kullanıma açılmıştır. Ayrıca veri yedekleme sistemlerini daha güvenilir kılmak ve kapasitesini arttırmak için Robot Tape Library sistemlere bağlanmıştır. Kasım ayı içerisinde J30 ve G30 sistemlerinin işlemci modellerinde (ücretsiz) yükseltilme yapılmıştır. Internet hızımız 512 K'ya çıkartılmış ve ayrıca Amerika'da MCI'a 256 K'lık ikinci bir bağlantı kurulmuştur. ODTÜ içerisinde kurulu bulunan yerel ağın ATM'e çevrilmesi konusunda proje çalışmalarına başlanmış ve bazı alımları yapılmıştır. 1997 yılı içerisinde kurulum ve genişletme çalışmaları tamamlanacaktır.

1997 BİDB'nin sahip olduğu donanım parkı, 1997 yılı içinde mevcutların kapasiteleri arttırılarak ve 4 adet yüksek nitelikli yeni sistem alınarak zenginleştirilmiştir. IBM RISC/6000 POWERserver J40 sisteminin belleği 256 MB'dan 512 MB'a, IBM RISC/6000 POWERserver G40 sisteminin işlemci sayısı 2'den 4'e ve belleği 256 MB'dan 512 MB'a, IBM RISC/6000 POWERserver 590 sisteminin belleği 128 MB'dan 256 MB'a ve IBM RISC/6000 POWERparalel SP2 sisteminin 7 adet node'unun bellekleri 64 MB'dan 128 MB'a, 1 adet node'unun belleği de 128 MB'dan 256 MB'a yükseltilmiş ve 4.5 GB sabit disk ilavesi yapılmıştır. TATUNG 10/41 sisteminin disk kapasitesi 17.1 GB'dan 34 GB'a yükseltilmiştir. 15.09.1997 ve 24.10.1997 tarihlerinde yapılan ihaleler ile toplam 4 adet UNIX tabanlı sistem alınmıştır. Alınan sistemlerin 15.12.1997 tarihinde teslimlerinin tamamlanmasını takiben kurulumlarına başlanmıştır. ODTÜ yerel ağının ATM'e çevrilmesi konusunda, alımı tamamlanan Switch'ler test amaçlı (İdari Bilimler, BİDB, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği arasında) kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca ATM ağının genişletilmesi için alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve yanda yer alan tablodaki yeni cihazlar ile Trafik analiz ve ağ yönetim yazılımı satın alınmıştır. 1998 yılının ilk aylarında ODTÜ'de ATM kullanılmaya başlanacaktır.

1998 BİDB altyapısında kapasite arttırımlarına bu yıl içinde de devam edilmiştir. SP2 sisteminin işletim sistemi AIX 3.2.5 versiyonundan AIX 4.2.1 versiyonuna yükseltilmiştir. 1997 yılı içinde alınan 4 adet Sun UltraEnterprise 450 sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. Bu sistemlerden tasman ve myra isimli olanları servise sunulmuştur. 1997 yılında test çalışmaları tamamlanan ATM ağı kullanıma geçmiştir. Ekim ayı itibarı ile 20 adet birim ATM ağına bağlı olarak çalışmaktadır. 1997'de alınan HP Openview ve Foreview Ağ Yönetimi yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Multimedia amaçlı 4 adet laboratuvar, hazırlık öğrencilerinin bilgisayar kullanımını ve temel paket programları öğrenmelerini amaçlayan BADE projesi kapsamında, 124 adet PC ve 1 adet server ile birlikte hizmete sunulmuştur.

1999 IBM RISC/6000 POWERserver 590 sistemi (narwhal) üzerine 512 MB bellek arttırımı yapılmış, AIX 4.2.1. versiyonundaki işletim sistemi AIX 4.3.2 versiyonuna yükseltilmiştir. SUN UltraEnterprise 450 sistemi (troya) BİDB bünyesinde ÖİBS'ye yönelik geliştirilen yazılımlar için arayüz sunumcusu olarak hizmet vermeye başlamıştır. SUN Ultra 10 sistemi (nms), ATM ağı denetlenmesi ve yönetimi konularında hizmete girmiştir. Personel ve öğrenci veritabanı ile uygulamalarının üzerinde çalışmaya başladığı IBM S7A RS/6000 sisteminin (sei) kurulumu tamamlanmıştır. IBM 43P RS/6000 sisteminin (aspendos) kurulumu tamamlanmış ve VTLS Kütüphane Uygulama sunumcusu olarak hizmete girmesi sağlanmıştır. IBM F50 RS/6000 sistemi (perge), kurulumu tamamlanarak yedekleme sunumcusu olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Üniversitemize sunulmakta olan e-mail servislerinin iyileştirilmesi yönünde sürdürülmekte olan çalışmalar tamamlanmış ve BİDB tarafından 24 saat ve 365 gün hizmet vermekte olan merkezi Unix sunumcular üzerinde yapılan yenilikler sonucunda "rorqual.cc.metu.edu.tr" ve "orca.cc.metu.edu.tr" adlı sunumcular üzerinde tanımlı olan tüm öğrenci, akademik ve idari personele ait e-mail adresleri Nisan ayından itibaren usernamemetu.edu.tr şeklinde değiştirilmiştir.

1997 yılında başlanılan Kampüs Omurga Ağını Genişletme Çalışmaları dahilinde ATM'e geçiş işlemi, iki bölüm (Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Metalurji Mühendisliği binaları) dışında tamamlanmıştır. Akademik kurumların bağlantısını sağlayan ULAKNET hatlarının yetersizliği ve 1999 yılında yeni TTNET hatlarının kullanıma açılmasıyla birlikte ODTÜ'nün de bu ağ yapısına bağlanabilmesi için gerekli yatırımlar yapılmıştır. Bu amaçla Balgat santraliyle aramızdaki 34 Mbit/sn hattı gerekli konfigürasyonlardan sonra çalışır hale getirilmiştir. ULAKNET bağlantı kapasitesi, 2 Mbit/sn'lik ilave bir hat ile toplam 4 Mbit/sn olmuş, buna ilave olarak 8 Mbit/sn kapasiteli bir TTNET bağlantısı sağlanmıştır. Böylece son yapılan çalışmalarla ODTÜ'nün toplam Internet bağlantı kapasitesi 12 Mbit/sn olmuştur. Kullanıcıların yoğun isteklerini karşılayabilmek ve daha sorunsuz bir hizmet verebilmek için dijital teknolojiye sahip yeni 60 hat kapasiteli ISDN/PRI modem hatlarının kurulumu için yatırımlar yapılmıştır.

Multimedia amaçlı 3 adet yeni laboratuvar, hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar kullanımını ve temel paket programları öğrenmelerini amaçlayan BADE projesi kapsamında hizmete sunulmuştur. Böylece kullanıcılara hizmet veren bilgisayar salonlarının sayısı 16'ya, bu salonlarda bulunan toplam PC sayısı ise 423'e yükselmiştir.

1997'de Yıldız Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile yapılmış olan anlaşma dahilinde otomasyon çalışmaları yapılmış ve üniversitelere özgü yeni programlar yazılarak proje, üniversitelerin kullanımına sunulmuştur. Daha sonra bu projelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmış ve bir paket haline getirilerek Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) projesi oluşturulmuştur. İlkbahar dönemi notlama işlemleri sürecinde üniversitemizde bu yeni sisteme geçilmiştir.

VTLS Sisteminin Circulation (Ödünç Verme) Modülü tüm kütüphane kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Böylece Kartlı Sistem kullanımdan kaldırılmaya başlanmıştır.

Kullanıcılara yönelik toplam 1242 kişinin katıldığı 11 adet tanıtım ve eğitim semineri verilmiştir. "Temel Bilgisayar Kullanımı", "Introduction to SPSS" kitapçıklarımızın baskısı tükenerek yeni bilgilerle güncellenmiş ve tekrar basılmıştır. BİDB bünyesinde verilen hizmetler için Kalite Çalışmalarına başlanmış ve kullanıcılarımıza verilen "hot-line" servisi pilot proje olarak seçilerek çalışmalara başlanmıştır.

METU-CWIS olarak erişime açık tutulan ODTÜ Web sayfaları ile CC Web sayfaları yeniden yapılandırılması ve tasarımının yenilenmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Merkezi sunumcular üzerinde verilmekte olan Elektronik Liste-"Listeci" (listproc) Servisi ile ilgili bilgilere erişmekte kolaylıklar sağlayacağı düşünülen yeni bir web sayfası, metu.edu.tr/list_server adresinde oluşturulmuştur. İlgili sistem üzerinde 7579 haber grubunun yer aldığı ODTÜ Haber grupları (newsgroups) servisi hizmetine devam edilmiştir.

2000 yılı problemine ilişkin çalışmalar dahilinde, BİDB'nin sorumluluğunda olan tüm yazılım/donanım/gömülü yongalı sistemlerin envanteri çıkartılmış ve envanterdeki tüm sistemlerin 2000 yılı uyumluluğu konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. 31 Aralık 1999-02 Ocak 2000 tarihleri arasında meydana gelebilecek aksaklıkların giderilerek kullanıcılarımızın etkilenmesini en aza indirgemek için "Beklenmedik Durum Planı" hazırlanmıştır. 

2000 yılında BİDB tarafından, Windows, UNIX, MS Office, Photoshop, Internet, Temel Bilgisayar Tanıtımı, Lisanslı Yazılım Tanıtımı, Ansys Yazılım Tanıtımı, başlıklı 8 adet seminer düzenlenmiş ve bu seminerlere toplam 1.091 kişi (Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler, PC Operatörleri, 8 Yıllık Eğitime Katkı Projesi Kapsamındaki Okulların Öğretmenleri, TRT-MEB katılımcıları) katılmıştır.

Merkezi sunucular üzerinde verilmekte olan elektronik posta servislerine, ODTÜ içi ve ODTÜ dışından herhangi bir web tarayıcısı (Netscape, Internet Explorer vb.) aracılığıyla erişilmesini sağlayan "webmail" servisi, uzun deneme ve pilot uygulama süreci sonrasında http://webmail.metu.edu.tr adresinde hizmete sunulmuştur.

Planlama çalışmaları 1999 yılı içinde başlatılan ve gerekli cihazların aynı yıl içerisinde satın alınmasını takiben ilk pilot uygulaması 2000 yılı Nisan ayı içinde gerçekleştirilen ODTÜ kablosuz bilgisayar ağı projesi kapsamında; Büyük Spor Salonu, ODTÜ-MET, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin kampus omurga ağı erişimi, kablosuz bilgisayar ağı üzerinden sağlanmıştır.

Token-ring omurgasına bağlı tüm birimlerin ATM omurgasına geçirilmesi sonrasında token-ring omurgası, 2000 yılı başlarında kapatılmıştır. 2000 yılında 30 birimin bağlantısı tamamlanmış ve ATM'e bağlı birim/bölümlerin sayısı 90'a ulaşmıştır. Ayrıca, toplam 16 birim, ethernet teknolojisi kullanılarak ATM omurga ağına dolaylı olarak bağlanmıştır.

ODTÜ web sayfaları 6 Kasım 2000 tarihinde İngilizce (www.metu.edu.tr) ve Türkçe (www.odtu.edu.tr) içeriğe sahip iki site şeklinde kullanıcıların hizmetine girmiştir. Web üzerinden gerçekleştirilen 2000-2001 Güz Dönemi kayıtları sırasında, önceki kayıt dönemlerinden farklı olarak bir "Kayıt Kitapçığı" oluşturulmuş ve web ortamında kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuş; aynı zamanda yeni bir uygulama başlatılarak, kayıtlarla ilgili bazı önemli bilgiler ODTÜ wap sitesi (wap.metu.edu.tr) aracılığıyla da kullanıcılarımıza ulaştırılmıştır.

15 Haziran 2000 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane Servisleri Otomasyon Projesine başlanmış ve Aralık 2000 tarihinde bu çalışma tamamlanarak, ODTÜ BİDB bünyesinde deneme amaçlı olarak kullanıma sunulmuştur.

Üniversite yönetiminin vermiş olduğu karar doğrultusunda ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün proje yönetiminde, Oracle İnsan Kaynakları paketi 2000 yılı Temmuz ayı başında satın alınmış ve sözkonusu projeye verilen destek hizmeti kapsamında çalışmalar sürdürülmüştür.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Projesi güvenlik çalışmaları kapsamında sayfa geçişlerini kontrol eden "Session Management" yöntemi ve bilgilerin network üzerinde şifreli olarak iletilmesini sağlayan SSL (Secure Socket Layer) güvenlik kontrolleri pilot uygulama olarak başlatılmıştır.

Akademik personel bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve gerektiği zaman bu bilgilere hızlı erişimin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan CV projesi kapsamında, yeni veri tabanı yapısına geçilmiş ve buna bağlı olarak tüm programlar yeniden yazılmıştır.

2001 yılında BİDB tarafından, Windows, UNIX, MS Office, Photoshop, Internet, Temel Bilgisayar Tanıtımı, Lisanslı Yazılım Tanıtımı, Ansys Yazılım Tanıtımı başlıklı 10 adet seminer düzenlenmiş ve bu seminerlere toplam 780 kişi (Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler, PC Operatörleri, 8 Yıllık Eğitime Katkı Projesi Kapsamındaki MEB Okullarının Öğretmenleri) katılmıştır.

En son 1997 yılında basılı olarak çıkarılan ve uzun süre yayınlanmayan CISN (Computing Information Services Newsletter) dergisi, BİDB'nin verdiği servisleri tanıtmak ve güncel bilişim haberlerini ODTÜ kamuoyuna duyurmak amaçlı, 2001 yılı içerisinde 4 sayı (Şubat, Nisan, Temmuz, Ekim) halinde çıkarılmıştır.

BİDB makine parkında yapılan çok sayıda yenilik ve eklemeler paralelinde, ftp servisi alanı 130 GB büyütülmüş, ODTÜ FTP sunucusu istekte bulunan herkese açılmıştır. Kullanıcıların tanımlı ev dizini disk kotaları arttırılmış, öğrencilerimiz için 3 MB olan kota, 10 MB'ye, personelimiz için 10 MB olan kota 25 MB'ye çıkarılmıştır.

2000 yılında SDH üzerinden 34 Mbps ATM linki üzerinden sağlanan 8 Mbps kapasiteli TTNET bağlantısı, 2001 yılında 16 Mbps'e çıkarılmıştır ve kampus dışı erişimi toplam kapasitesi 20 Mbps olmuştur. 

2002 yılında Ankara'da 11 ilköğretim okulundaki 14 bilgisayar laboratuvarının bilgisayar yenileme, arızalı makineleri değiştirme ve sunucu makinelerin bakım çalışmaları yapılmıştır. 2 okulda 2 yeni bilgisayar laboratuvarı kurulmuş, 1 okulun bilgisayarları yenilenmiş, 3 okulun bilgisayar laboratuvarlarının internet bağlantısı sağlanmıştır. Ankara dışında yer alan 9 okulda bulunan 9 bilgisayar laboratuvarına destek verilmeye devam edilmiştir.

E-posta okuma ve liste servisleri veren sunucu sistemimizin yenilenmesi, Kütüphane otomasyon sistemi uygulama sunucusunun yenilenmesi , Birleşmiş Milletler Gelişim Projesi kapsamında etkileşimli kullanıcı servisleri verilmesi, ÖİBS projesi donanım parkının geliştirilmesi, ÖİBS projesi depolama donanımlarının geliştirilip daha güvenli bir yapıya geçilebilmesi, yüksek başarımlı hesaplama hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi amaçlarla çeşitli özelliklerde yeni donanımlar satın alınmıştır.

Alternatif işletim sistemleri ve serbest yazılım uygulamalarının kullanıcılarımıza tanıtılması amacıyla Linux işletim sistemi kurulum kullanım ve alternatif ofis paketi OpenOffice, kullanıcılarımızın güvenlik ve virüsler konularında bilgilendirilmeleri amacıyla virüs/güvenlik seminerleri verilmeye başlanmıştır. "Linux İşletim Sistemi" kitabı çıkarılmıştır. PC salonlarındaki 162 adet PC, Windows / Linux "dual boot" sistemine geçirilmiştir.

16 Mbps kapasiteli TTNET bağlantısı, Haziran ayında 8 Mbps'e, 8 Mbps kapasiteli ULAKNET bağlantısı Aralık ayında 34 Mbps kapasiteye çıkarılmış, böylece yerleşke dışı erişimi toplam kapasitesi 56 Mbps olmuştur.

Güvenlik Çalışmaları kapsamında, kullanıcılarımızın ağ güvenliği ve virüsler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla güvenlik (security.metu.edu.tr) ve antivirüs (antivirus.metu.edu.tr) web siteleri hizmete sunulmuş, yerleşke içi ağ güvenliği çalışmaları kapsamında bölüm/birim koordinatörlerine seminerler düzenlenmiştir. Ayrıca, şüpheli ağ trafiğinin incelendiği bir "blackhole" router kurulmuş, bu sayede, ağ saldırıları, solucanlar (worm), vb. gibi trafiğin saptanması, engellenmesi ve incelenmesi sağlanmıştır.

2003 sonu itibariyle Omurga Ağ Bağlantıları yenilenmiş, Atölyeler bölgesindeki birimlere Internet erişimi sağlanmıştır. Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün 1 Mbps kapasite ile doğrudan ODTÜ Yerleşkesi'ne erişimi sağlanmıştır.

Kablosuz ağ sisteminin güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) sunucusu hizmete alınmıştır.

Yerleşke dışı ağ erişimi, Ulaknet üzerinden sağlanan full duplex Ethernet bağlantısı ile 100 Mbps kapasiteye çıkarılmış, 5 Mbps kapasiteli simetrik uydu erişim hattı temin edilmiştir. Yerleşke dışı web sitelerinin bir kısmının yerel sunucularda kopyalanarak Internet erişiminin hızlandırılması amacıyla Webcache Proxy uygulamasına başlanmıştır.

Virüslerden etkilenen bilgisayarların yerleşke omurga ağına bağlı diğer bilgisayarları etkilemesinin engellenmesi amacıyla bu bilgisayarların ağ erişimleri, yönlendirici cihazlar üzerinde yapılan değişiklikler ve hazırlanan programlarla otomatik olarak kesilmeye başlanmış, erişimi kesilen bilgisayarlar http://affected.metu.edu.tr adresinde duyurulmuştur.

Akıllı Kart Otomasyonu Projesi kapsamında, 2003 yılında BİDB binası ve sistem odası erişim kontrolü ile BİDB Çayevi e-cüzdan pilot uygulamaları hayata geçirilmiştir. Öğrenci kimlik kartlarının kişiselleştirme ve basım çalışmaları tamamlanmış, personel kimlik kartlarının kişiselleştirme ve basım hazırlıkları başlatılmıştır.

BİDB tarafından sunulan servislerin öğrencilere tanıtılması amacı ile hazırlanan ODTÜ Öğrencileri İçin Bilişim Servisleri El Kitabi (v 1.0) / Computing Services Hand Book (v 1.0) for METU Students 2003 yılı içerisinde toplam 5,000 adet basılmış, 3,500 adeti kayıtlarda olmak üzere 4,500 adeti dağıtılmıştır.

15-18 Nisan 2003 tarihleri arasında düzenlenen "Internet Haftası" etkinlikleri kapsamında Internet'in 10. yaşı, Türkiye'nin ilk Internet bağlantısının gerçekleştirildiği yer olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda kutlanmış ve bu kapsamda etkinlikler duzenlenmiştir (http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/). 

2004 Ocak ayı itibari ile single mod fiber optik kablolama çalışması son bulmuştur. 2003 yılı sonunda teslim alınan kenar anahtarlama cihazları kademeli olarak bölümlere ve birimlere yerleştirilerek tüm üniversitenin gigabit omurgaya geçişi sağlanmıştır. İlgili olarak, sunucu sistemlerin servis aldığı ağ altyapısı gigabit ağa taşınmış, muhtelif sunucu sistemlerde işletim sistemleri sürüm yükseltme çalışmaları yapılmıştır. E-posta sisteminde istenmeyen trafik oluşturan virus ve spam hareketliliğine karşı yapılan çalışmalar kapsamında virus filtreleme yapısı değiştirilmiş, merkezi spam işaretleme uygulamasına geçilmiştir.

METU-CAM projesi kapsamında, Merkez Mühendislik (MM), BİDB, Eğitim Fakültesi ve Kütüphane binalarına kurulan 6 adet kameradan alınan canlı görüntüler http://metucam.metu.edu.tr adresinden kullanıma sunulmuştur. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu için http://ncc.metu.edu.tr ve http://ncc.odtu.edu.tr adreslerinden ulaşılacak şekilde Türkçe ve İngilizce web sayfası arayüzleri hazırlanmıştır. ODTÜ Forum Servisi forum.metu.edu.tr adresinden hizmete sunulmuştur.

Akıllı Kart Otomasyonu Projesi kapsamında, BİDB'de E-Cüzdan Pilot Uygulaması dahilinde Netmatik aracılığı ile kredi yüklenmesi ve bu kredilerin Kasa uygulaması kullanılarak harcanmasına dayalı uygulama başlatılmıştır. Ayrıca, Kasa ve Turnike sistemlerinden oluşan Kafeterya E-Cüzdan Sistemi 28 Mayıs 2004 tarihi itibarı ile pilot olarak çalışmaya başlamıştır. Kafeteryadaki kasalara POS yazıcı bağlanmış ve sistem YTL uygulamasına adapte edilmiştir.

Mezunlarımızdan Sn. Feza Altınoğlu anısına ailesi tarafından yapılan bağışla, BİDB binasında yeni bir seminer salonu açılmış ve eğitim amacıyla kullanıma başlanmıştır.

2004 Nisan sayısında, eski BİDB çalışanlarınında katkılarıyla "CISN 10. yıl özel" sayısı hazırlanmıştır.

2005 Fiber Optik Kablo ile bağlantısı bulunmayan Bölüm ve Birimlere kablolama çalışması yapılmıştır. 2005 yılında ODTÜ yerleşke dışı bağlantılarını sağlamak amacıyla, toplam 134 Mbps ULAKNet ve 155 Mbps TR-Net peering hatlarına ek olarak, kampüs dışı iletişimde yedekliliğin sağlanması amacıyla 34 Mbps kapasiteli ilave TT-Net hattı tesis edilmiş; ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile ODTÜ Ankara Kampüsü arasında 16 Mbps kapasiteli bağlantı sağlanmış; kampüsün büyük çoğunluğunu kapsama alanı içine kablosuz alan ağı yatırımları tamamlanmıştır.

Staff Roster, çevrimiçi rehber, duyuru, v.b. web uygulamalarının yer aldığı web sunucu, yeni bir donanım üzerinde servis vermeye başlamıştır. Mezularımızın e-posta hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi için, Mezun E-posta Servisi Yönlendirme hizmeti başlamıştır. Web üzerinden e-posta servisi vermekte olan webmail uygulmasına ek olarak, ek özellikleri ile yeni bir webmail uygulaması (webmail2) iki adet sunucu üzerinde servise açılmıştır. ODTÜ dışında farklı ISP'lerden servis alan kullanıcılarımızın, mail.metu.edu.tr adresini kullanarak e-posta gönderebilmeleri için Merkezi E-posta Yetkilendirme Servisi hizmete sunulmuştur.

Video gösterimlerinin seçilerek izlenebildiği (on-demand), canlı yayınların yapıldığı bir web ortamı olarak tasarlanan ODTÜ-TV yayın hayatına başlamıştır. Fizik Bölümünde yerleşik olan, interaktif bir ortamda seminer, jüri vs. gibi etkinlikler yapılmasına olanak saglayan Akıllı Sınıf'ta, 2005 yılı içerisinde toplam 180 saat ders ve seminer yapılmıştır.

BİDB tarafından verilen eğitimlerin duyurulması, eğitim taleplerini alınarak değerlendirilmesi, çevrimiçi kayıtların yapılabilmesi ve eğitim süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla BİDB seminer sayfaları kullanılmaya başlanmıştır: seminer.cc.metu.edu.tr

2006 yılında, Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde bağlantı hızları 1 Mbps'den 2 Mbps'e çıkartılmış olan kablosuz alan ağı cihazlarının kurulumları tamamlanarak devreye alınmıştır. Bilgisayarların hesaplama ve veri depolama kaynaklarının İnternet üzerinden paylaşılması yoluyla araştırmacıların yüksek hesaplama gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlayan ve dünyada hızla yaygınlaşmakta olan "grid"yapılanmasına Türkiye'nin katılımını sağlamak amacıyla ULAKBİM tarafından başlatılan ve 7 üniversitenin dahil olduğu TR-GRID altyapı projesi kapsamında 83 adet düğümden (node) oluşan 300 çekirdekli grid altyapısı (TR-03-METU) BİDB sistem salonuna kurulmuştur. PC salonlarındaki toplam 548 PC'nin 88 adedi yenilenmiş, yeni yedekleme sistemi devreye alınarak kullanıcı disk alanlarının günlük yedekleme kapasitesi 100 GB'dan 400 GB'a çıkartılmıştır. "Grey Listing" uygulamasına geçilerek günlük alınan spam sayısında  %72 oranında azalma sağlanmış, virüs filtreleme çalışmaları kapsamında 2 yeni sunucu devreye alınmış, elektronik liste servisinin yazılım altyapısı yenilenmiş ve "ListProc" yazılımından "Mailman"  yazılımına geçilmiştir.

ODTÜ'nün 50. kuruluş yılı nedeniyle ODTÜ web sayfası 1956 yılından başlayarak her yıl için bir fotoğraf ve metin ile yenilenmiş, 1964 yılı web sayfası Bilgi İşlem Merkezi'nin kuruluşunu anlatan bir metin ve fotoğrafla sunulmuştur. 2006 yılında kurulumları tamamlanarak devreye alınan Akıllı Kart Uygulamalarına ek olarak; Sosyal Bina, Fakülte Klubü, Spor Merkezi, Havuz ve ücret tahsilatı gerektiren diğer uygulamalarda (Kütüphane cezasının tahsili, BİDB yazıcı kotası ücretleri) kart kullanımını yaygınlaştırmak üzere yeni bir proje başlatılmıştır. Kütüphanemizin üyesi olduğu elektronik kaynaklara yerleşke dışından güvenli şekilde erişilmesini sağlayan yeni bir uygulama devreye alınmıştır. 

2007 yılında, yatırımı 2006 yılında yapılmış olan lojmanlar ve misafirhane bölgesi kablosuz alan ağı devreye alınmış; Kütüphane'de kurulu olan kablosuz ağın kapsama alanı genişletilmiş; Avrupa ve Asya-Pasifik (APAN) ülkelerindeki eğitim kurumları arasında yetkilendirilmiş ağ erişimine olanak sağlayan "eduroam (Educational Roaming)" altyapısı kurulmuş (ODTÜ, eduroam'a ULAKNET üzerinden bağlanan Türkiye'deki ilk üniversite olmuştur); bellek kapasiteleri düşük olan bazı PC salonlarındaki bilgisayarların bellekleri 1 GB'a çıkartılmış, tüm salonlarda DVD yazıcı servisi verilmeye başlamış, e-posta servisi kapsamında 2 yeni sunucu ve yeni disk alanları devreye alınmıştır.

ODTÜ ana web sayfası, W3C (World Wide Web Consortium) standartlarına uygun hale getirilmiş; idari birimlerin web sayfalarının iyileştirilmesi çalışması kapsamında ilk grupta yer alan Rektörlük, Genel Sekreterlik, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sayfaları hizmete açılmıştır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  kanalıyla yapılan projelerin web üzerinden takibine olanak sağlayan Proje Akış ve Yönetim Sistemi, Burs Başvuru ve Değerlendirme Sistemi, İngilizce Yeterlik ve Kur Sınavları Değerlendirme Sistemi, KKM Rezervasyon Sistemi kullanıma açılmıştır. ÜYK ve Senato kararları ile medyada ODTÜ ile ilgili olarak çıkan haberlerin web ortamında arşivlenmesine olanak sağlayan yeni bir sistem devreye alınmıştır. 2006 yılında pilot uygulaması başlatılmış olan MOİBS (Mobil Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) uygulaması tüm GSM operatörlerini kapsayacak şekilde ve yeni fonksiyonlar ilave edilerek genişletilmiş, otomatik not bildirim servisi devreye alınmıştır.