-A A +A

Elektronik İletişim Sistemi (EİS) Kullanıcı Kodları Listesi

You are here

Rektörlük ve Genel Sekreterlik duyurularının tüm personele ulaştırılabilmesi için aşağıdaki üye profillerine sahip listeler oluşturulmuştur (emeklilik durumunda üyelik(ler) sona ermektedir.) Söz konusu listelere mesaj gönderebilecek yetkili kullanıcılar dışında listelere mesaj gönderilemez; gönderilmek istenen mesajlar ancak yetkili kullanıcılar onayladığı takdirde, yine onların aracılığı ile listelere iletilebilmektedir.

Liste Adı Üyeleri
aras-gor-duyuru Araştırma Görevlileri
genel-duyuru Tüm Akademik ve İdari Personel
odtu-akademik Akademik Birimler
ogr-uye-duyuru Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri
YÖNETİM
Rektörlük rektor
Rektör Yardımcılığı ve Danışmanlığı rektory
Genel Sekreterlik gensek
Genel Sekreter Yardımcılığı genseky
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı fefd
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı muhfd
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı mimfd
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı iibfd
Eğitim Fakültesi Dekanlığı efd
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ydyom
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü myom
AKADEMİK BİRİMLER
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü arch
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü cp
Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü id
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü bio
Kimya Bölümü chem
Tarih Bölümü hist
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü gene
Matematik Bölümü math
Felsefe Bölümü phil
Fizik Bölümü phys
Enerji engy
Psikoloji Bölümü psy
Sosyoloji Bölümü soc
İstatistik Bölümü stat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü man
İktisat Bölümü econ
Uluslararası İlişkiler Bölümü ir
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü padm
Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Bölümü bed
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ceit
Kimya Eğitimi Bölümü ched
Eğitim Bilimleri Bölümü eds
İlköğretim Fenbilgisi Eğitimi Bölümü ese
İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü eme
İlköğretim Öncesi Eğitimi Bölümü ecem
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü fle
Matematik Eğitimi Bölümü med
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü pes
Fizik Eğitimi Bölümü phed
Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü sce
Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü ssme
Mühendislik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü aee
Kimya Mühendisliği Bölümü che
İnşaat Mühendisliği Bölümü ce
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ceng
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ee
Mühendislik Bilimleri Bölümü es
Çevre Mühendisliği Bölümü enve
Gıda Mühendisliği Bölümü fde
Jeoloji Mühendisliği Bölümü geoe
Endüstri Mühendisliği Bölümü ie
Mühendislik Yönetimi engman
Makine Mühendisliği Bölümü me
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mete
Maden Mühendisliği Bölümü mine
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü pete
Enstitüler
Uygulamalı Matematik Enstitüsü iam
Enformatik Enstitüsü eem
Deniz Bilimleri Enstitüsü dbem
Fen Bilimleri Enstitüsü fbem
Sosyal Bilimler Enstitüsü sbem
Meslek Yüksek Okulu
Teknik Programlar Bölümü tpr
Endüstriyel Otomasyon Programı autod
Kaynak Teknolojisi Programı weld
Gıda Teknolojisi Programı fdte
Teknik Programlar Bölümü (Türkçe) tkpr
Endüstriyel Otomasyon Programı (Türkçe) enot
Endüstriyel Elektronik Programı (Türkçe) enel
Elektrik Programı (Türkçe) elek
Yabancı Diller Okulu
Temel İngilizce Bölümü beng
Modern Diller Bölümü mld
Akademik Yazı Merkezi awc
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölümü turk
Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü mgsb
Disiplinler Arası Lisansüstü Programlar
Uygulamalı Etik aet
Mimarlık Tarihi ah
Uygulamalı İstatistik apst
Arkeometri Bölümü arme
Astrofizik astr
Biokimya Bölümü bch
Biomedikal Bölümü bmed
Yapı Bilimleri bs
Bioteknoloji Bölümü btec
Çimento Mühendisliği ceme
Bilişsel Bilimler cogs
Nero Bilim ve Nero Teknoloji nsnt
Şehir Planlama crp
Kriptografi cryp
Avrasya Çalışmaları eas
Avrupa Çalışmaları eus
Finansal Matematik fm
Finansal Matematik: Hayat Sigortası Opsiyonu fmli
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ggit
Kadin Çalışmaları Bölümü gws
Hidrosistem Mühendisliği he
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme hrde
Bilişim Sistemleri insy
İnternet Üzerinden Eğitim ion
Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji ipsy
Yerel Yönetimler Bölümü lg
Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü mcs
Orta Doğu Çalışmaları Bölümü mes
Tıp Bilişimi Bölümü mi
Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü mnt
Modelleme ve Simülasyon Bölümü ms
Nükleer Mühendisliği nuc
Yöneylem Araştırma or
Polimer Bilimi Tek. pst
Restorasyon res
Bölge Planlama rp
Yerleşim Arkelojisi sa
Yazılım Mühendisliği Bölümü se
Bilimsel Hesaplama sc
Yazılım Yönetimi sm
Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları stps
Kentsel Tasarım ud
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler upl
Sosyal Bilimler (Türk-Alman) gtss
Sosyal Politika spl
Sosyal Antropoloji san
Deprem Araştırmaları Proğramı san
Rehberlik Psikolojik Danışma coun
Eğitim Yönetim ve Planlama eap
Eğitim Proğramları ve Öğretim ci
Biyo-Bilişim bioinfo
Deprem ve Sismoloji Mühendisliği mees
Oyun Teknolojileri gate
İDARİ BİRİMLER
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Basın Bürosu basin
Engelsiz ODTÜ Birimi engelsiz
Elektrik İşleri Müdürlüğü eim
Editoryal Ofisi eo
Avrupa Birliği İlişkiler Ofisi euoffice
Grafik Tasarım Ofisi gto
Halkla İlişkiler Müdürlüğü halkilis
Hukuk Müşavirliği hukukm
İletişim Müdürlüğü im
Kitaplık Müdürlüğü kitapm
Kariyer Planlama Merkezi kpm
Mezunlarla İletişim Müdürlüğü mezun
ODTÜ Müzesi muze
Sürekli Eğitim Merkezi sem
Sosyal Hizmetler Ofisi sho
Stratejik Planlama Birimi spb
Uluslararası İşbirliği Ofisi ico
Yabancı Öğrencilerle İlişkiler Ofisi yoio
Yuva Müdürlüğü yuva
Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü acdm
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bhim
Evrak Arşiv Müdürlüğü eam
Telefon İşletme Müdürlüğü etim
Genel Atölyeler Müdürlüğü gam
İç Hizmetler Müdürlüğü ihm
Isı - Su İşletme Müdürlüğü isim
Sivil Savunma Uzmanlığı ssu
Trafik Amirliği tb
Taşıt İşletme ve Araç Tamir Müdürlüğü tiatm
Sosyal Tesisler Müdürlüğü stm
Yapı Bakım Müdürlüğü ybm
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bidb
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı imidb
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü dsim
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kddb
Personel Daire Başkanlığı pdb
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sksdb
Havuz Müdürlüğü hm
Kafeterya Müdürlüğü kafm
Kültür İşleri Müdürlüğü kim
Kültür ve Kongre Merkezi kkm
Sosyal Bina sosbina
Sağlık ve Rehberlik Merkezi Başhekimliği srmb
Yurtlar Müdürlüğü ym
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oidb
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı yitdb
Proje Müdürlüğü pm
Bütçe Daire Başkanlığı bdb
Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi kgpo
Kurumsal İletişim Ofisi kio
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Robotik Araştırma ve Uygulama Merkezi biltir
GAP Araştırma Merkezi gap
Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi gisam
Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi kora
Merkezi Laboratuvar merlab
Biyo malzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi biomaten
Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi tekpol
Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi conf
Sürekli Eğitim Merkezi sem
Petrol Araştırma Merkezi pal
ODTÜ-TSK MOdelleme ve Simülasyon Merkezi modsim
Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi ueam
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ruzgem
Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tbm
Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi ueam
Girişimcilik Merkezi gimer
Araştırmalar Koordinatörlüğü research
Avrupa Çalışmaları Merkez ces
Bitki Biyoteknolojileri Araştırma Lab.ve Merkezi plantbio
Bölge Araştırmaları Merkezi cas
Ekonomi Araştırma Merkezi metuerc
Deprem Araştırmaları Merkezi eqs
Mimarlık Fakültesi Tasarım Araşrtırma Planlama Uygulama Merkezi matpum
Psikoloji Bölümü Uygulama,Araştırma ve Eğitim Merkezi kpu
ODTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi tekmer
Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi tacdam
Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi gunam
Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi mems
DİĞER
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kkk
ODTÜ-SUNNY Uluslararası Ortak Lisans Programları suny