Anasayfa  |  ODTÜ  |  
 
 
Ağ Servisleri
E-posta Servisleri
Kullanıcı Destek
Web Servisleri
E-hizmetler
Lisanslı Yazılımlar
Güvenlik
Donanım Olanakları
BİDB Hakkında
 
Duyurular ve Etkinlikler
Politikalar & Kurallar
Yayınlar & Belgeler
Formlar


Yönetim Paneli

Web Sitelerinde Kullanılabilirlik

Web sitesi kullanılabilirliği "bir web sitesinin belli bir kullanıcı grubu tarafından belli amaçlara ulaşmak için ne derece etkin, verimli ve memnuniyet verici şekilde kullanılabildiği"ni ölçen bir kavramdır. Bu tanım kullanılabilirliğin, kullanıcının kendisi ve amacıyla, kullanıcının hedeflerine ulaşmakta ne kadar başarılı ve verimli olduğuyla ve kullanım esnasında ve sonrasında ne kadar memnun kaldığıyla ilişkili olduğunu ifade eder.

Web sitesi kullanılabilirliği aynı zamanda "kullanıcı arayüzlerinin ne derece kolay kullanılabildiğini ölçen ve tasarım süreci esnasında kullanılabilecek kullanım kolaylığını arttırıcı yöntemleri de işaret eden bir kalite göstergesi olarak ifade edilebilir. Bir web sitesinin kullanılabilirliğini temelde beş kalite unsuru belirlemektedir:Devamı...