-A A +A

ODTÜ Yerleşke Omurgası Hakkında Bilgi

You are here

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Yerleşke Ağ Altyapısı, yerleşke genelindeki omurga ağına bağlı bölüm ağlarından ve çeşitli büyüklüklerdeki çok kullanıcılı sunuculardan oluşmaktadır. Yerleşkenin teknik altyapısının temelinde, "METU-NET" diye adlandırılan bu omurga ağı yer alır. METU-NET 1990 yılında 16 omurga bağlantı noktasıyla Token-Ring teknolojisi kullanılarak kurulmuştur. 2000 yılı başında, kullanımı durdurulan eski Token ring omurgası yerini yıldız topolojisi ile kurulan ATM teknolojili omurgaya, 2004 yılına kadar kullanımda kalan bu omurga da yerini, 2004 yılında Gigabit Ethernet Teknolojisi'ne dayalı omurgaya bırakmıştır. Yeni kurulan bu yapı 2009 yılında 79 omurga bağlantı noktasına ulaşmıştır. METU-NET, 2011 yılından itibaren 10 Gigabit Ethernet teknolojisi ile desteklenmektedir.

Bölüm/Birimlerin çok kullanıcılı ve/veya tek kullanıcılı sistemleri, bölüm/birimlere ait Yerel Alan Ağlarına bağlanır. Bölüm/Birimlere ait Yerel Alan Ağları gigabit üstbağlantılı ethernet anahtarları ile omurga ağına bağlanır. Bu Yerel Alan Ağları, bölüm/birimlerin ilgili teknik personeli sorumluluğunda işletilirler. İhtiyaç duyulduğunda ODTÜ BİDB Ağ Grubu teknik danışmanlıkta bulunur. Bölüm/birimlerde görev yapmakta olan idari ve teknik koordinatörlerin listesine http://coordinators.metu.edu.tradresinden erişebilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen ODTÜ'nün yerleşke teknik altyapısında (METU-NET üzerinde) iletişim, IP (İnternet Protokolü) ile sağlanmaktadır. METU-NET üzerinde 4. ve 6. versiyon IP bağlantısı sağlanabilmektedir.

METU-NET, İnternet bağlantısını TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Ulusal Akademik Ağı (ULAKNET) üzerinden sağlamaktadır. Ana yerleşkenin ULAKNET ağına bağlantısı 10 Gbps kapasitesinde çalışmaktadır. ULAKNET, ana yerleşke ve arkasındaki birimlerin (uzak birimler, Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi) İnternet bağlantısı için yüksek bant genişliği sağlamaktadır.

Ana yerleşkede bulunmayan Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü, METU-NET'e yüksek kapasite hız ile bağlanmaktadır. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi de yüksek kapasite ile ana yerleşkeye bağlanmıştır.

Bu bağlantıların dışında, ODTÜ İnternet bağlantısını sağlayan hattın arızalanması durumunda yedek olarak devreye girmek üzere hazır tutulan 1 Gbps İnternet bağlantısı bulunmaktadır.

http://lines.metu.edu.tr(*) adresinden yerleşke dışı İnternet bağlantılarının durumu ve istatistikleri hakkında bilgi sunulmaktadır.

(*) Bu adreslere sadece yerleşke içinden erişim izni bulunmaktadır.