-A A +A

Ağ Grubu Yazılım Projelerinde Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İlanı

You are here

İlan Tarihi: 24.03.2022

Son Başvuru Tarihi: 30.04.2022

Grup: Ağ Grubu

Yapılacak işin Niteliği: Ağ grubu yazılım projelerinde yer almak

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 1

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek brüt ücret: 2022 yılında lisans öğrencileri için net 12,54 TL, lisansüstü öğrencileri için net 16,16 TL'dir.

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak.
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Aranan Nitelikler:

 • Web Programlama (Javascript, PHP, HTML, CSS vb.) ve Web Tasarımı konularında bilgi ve öğrenmeye istekli olması,
 • Bash, Perl ve veritabanı (Postgrsql) gibi alanlarda öğrenmeye istekli olması,
 • İyi derecede Python bilmesi, Django Framework’ü hakkında deneyim sahibi olması,
 • GIT kullanımı hakkında deneyim sahibi olması, yazılım takibini bu sistem üzerinden yapabiliyor olması,
 • Yazılım güvenliği ve temiz yazılım konusunda bilgi sahibi olması,
 • Temel düzeyde ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olması,
 • Ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Sorunlara pratik çözüm üretebilme becerisi
 • İş disiplinine sahip olmak.

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transcript)
 • Disiplin durumunu gösterir belge

Başvurular 30.04.2022 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir. Başvuru yaparken tercih edilen ilan(lar) belirtilmelidir.

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800, Çankaya, Ankara

Tel: (0312) 210 3301

Faks: (0312) 210 3303

E-posta: bidb-ik@metu.edu.tr

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

*Gereken belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından edinilebilir.