-A A +A

Bilgi Güvenliği Alanında Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İlanı

You are here

İlan Tarihi: 29.02.2024

Son Başvuru Tarihi: 08.03.2024

Grup: Bilgi Güvenliği Birimi

Yapılacak işin Niteliği: ODTÜ Bilgi Güvenliği Yönetimi alanında projelerde yer almak

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 1

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek brüt ücret: 2024 yılında lisans öğrencileri için net 23,38 TL, lisansüstü öğrencileri için net 30,12 TL'dir.

*Aranan Şartlar:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • ODTÜ Doğu Yurtlarında kalıyor olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Aranan Nitelikler:

 • MS Office uygulamalarında tecrübeli olmak.
 • Animasyon video oluşturma ve işleme konusunda tecrübeli olmak.
 • C/C++/Python/Perl/PHP gibi dillerden birisinde bilgi sahibi olmak. 
 • TCP/IP konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Sorunlara pratik çözüm üretebilme becerisi
 • İş disiplinine sahip olmak.

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transcript)
 • Disiplin durumunu gösterir belge

Başvurular 08.03.2024 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir. Başvuru yaparken tercih edilen ilan(lar) belirtilmelidir.

 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

*Gereken belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından edinilebilir.