-A A +A

UYGULAMALI BİRİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 3 NOLU İLAN DEĞERLENDİRME SONUCU

You are here

30 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen (ilan no:3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilecek 1 adet Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuruda bulunmuş adaylara ait değerlendirme sonucu aşağıda yayınlanmıştır: 

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=998