-A A +A

PC Salonlarında Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İlanı (Ref Kodu: TDG)

You are here

İlan Tarihi: 29.02.2024

Son Başvuru Tarihi: 08.03.2024

Grup: Teknik Destek Grubu

Başvuru Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Oda No: B-12

Yapılacak işin Niteliği: ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı PC salonlarının mesai saatleri dışında ve haftasonu işletiminin sağlanması.

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek ücret: 2024 yılında lisans öğrencileri için 23,38 TL, lisansüstü öğrencileri için 30,12 TL'dir.

Aranan Şartlar:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • ODTÜ Doğu Yurtlarında kalıyor olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Aranan Nitelikler:

 • Vardiyalı çalışma düzenine uygunluk
 • Temel seviyede bilgisayar bilgisi
 • Temel seviyede işletim sistemleri bilgisi
 • Temel seviyede ofis programları bilgisi
 • Baskı altında soğukkanlı davranabilme becerisi
 • Etkin iletişim becerisi
 • Güleryüzlülük
 • İnisiyatif kullanabilme becerisi
 • Ekip çalışmasına uyumluluk
 • Sorunlara pratik çözüm üretebilme becerisi
 • İş disiplini

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transcript)
 • Disiplin durumunu gösterir belge

Başvurular 08.03.2024 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir. Başvuru yaparken tercih edilen ilan(lar) belirtilmelidir.

 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

*Gereken belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından edinilebilir.