-A A +A

Misyon & Vizyon

You are here

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB)'nın Misyonu,

 • ODTÜ'nün eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini,

  • ODTÜ'nün birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara

   • kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini,

   • kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği,

   • kullanıcı ve BİDB çalışanlarının memnuniyetini

    göz önünde tutarak sunmak;

 • ODTÜ'nün bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek;

 • bilişim alanındaki konularda

  • araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak,

  • ulusal/uluslararası projeler, kurumsal işbirlikleri ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın (BİDB) Vizyonu,

 • Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi için ODTÜ'yü çözümlere yönlendiren;

 • Ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen";

 • Uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek olan;

 • Daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu

 bir kurum olmaktır.

 

ODTÜ BİDB, bu vizyona,

 • Özgür düşüncenin doğurduğu yaratıcılık ve üretkenlik,

 • Özgün çözümler yaratma yeteneği,

 • Şeffaf, yeni fikirlere açık, sürekli gelişim içinde olma anlayışı  ve nitelikleri kurumsal değerlere dönüşmüş olan

 • "insan haklarına, yasalara, doğaya saygılı, etik değerlere bağlı, eşitlik-adalet anlayışını benimsemiş, hoşgörü sahibi, paylaşımcı, araştırıcı, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına, mesleki ve kurumsal sorumluluğa sahip, konusunda yetkin, Türkçe'ye saygılı" çalışanlar

ile ulaşacaktır.