-A A +A

Web Kullanıcıları Servis Politikası

You are here

Tanım

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) "web kullanıcıları servisi", ODTÜ'deki ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'ndeki (KKK) akademik-idari birimler, öğrenci toplulukları ve etkinlik organizasyonlarına yönelik web sayfası oluşturulabilmesi amacıyla, ODTÜ merkezi sunucularından erişilebilen www**** şeklindeki kullanıcı kodlarının açılması, alan adının tanımlanması ve ardından gerçekleştirilen hizmetleri kapsamaktadır. BİDB, web kullanıcılarına web sayfalarını oluşturmaları için gerekli ve uygun (BİDB'nın teknik kapasitesi ve güvenlik konuları çerçevesinde) teknik altyapı ile araçları sağlamakla yükümlüdür. BİDB'nın web kullanıcıları tarafından oluşturulmuş web sayfalarının içeriği üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur. Web kullanıcı kodu başvurusu yapan idari sorumlular bu sayfaların içeriğinden yasalar nezdinde sorumludur. BİDB bu sayfaların içeriğini kontrol ve takip etmekle yükümlü değildir; bu sayfaların içeriği ile ilgili güvence sağlamaz. BİDB hiç bir durumda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu sayfalarda sunulan içeriğin kullanımı veya referans gösterilmesi ile ilgili oluşabilecek veya oluştuğu iddia edilebilecek sorun veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

Servisten Yararlanabilecek Birimler/Kişiler ve Servisin Kapsamı

ODTÜ'deki veya KKK'daki;

 1. tüm akademik/idari birimler, birimlerini tanıtmak;
 2. öğrenci topluluk ve takımlarını tanıtmak ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek;
 3. ODTÜ veya KKK tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyon sorumluları (ODTÜ mensubu olmaları gerekmektedir), bu etkinlik ve organizasyonlar hakkında bilgi vermek;
 4. akademik personel ve yüksek lisans öğrencileri, akademik çalışmalarında kullanmak;
amaçlarıyla BİDB merkezi sunucularından erişebilecekleri web kullanıcı kodlarını edinebilirler. Açılan web kullanıcı kodu, sadece gerekçesi belirtilmiş olan web sayfalarının hazırlanıp sunulması için kullanılabilir. Web kullanıcı kodu sorumlusu bu kodun amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Üniversitede verilen derslere yönelik web sayfası oluşturmak amacıyla talep edilen web kullanıcı kodu başvuruları kabul edilmemektedir. Derslere yönelik web sayfası oluşturmak isteyen birim/kişilerin ODTÜCLASS sistemini kullanmaları önerilmektedir. 
  

Başvuru Şekli

Merkezi sistemler üzerinde açılan kullanıcı kodları en fazla 8 karakterli olabilir. Bu nedenle web kullanıcı kodları www***** şeklindedir; ***** yerine en fazla 5 karakterden oluşan ve web sayfasının amacına/konusuna uygun bir kısaltma olabilir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nden yapılan başvurularda açılacak olan kullanıcı kodu wwwk**** şeklinde olmalıdır. 

Alan adları için teknik anlamda bir karakter kısıtlaması bulunmamaktadır, ancak seçilecek alan adının pratik sebeplerden ötürü 25 karakterden uzun olmaması, talep edilen kullanıcı hesabının içeriğine ve amacına uygun bir ifadeye sahip olması beklenmektedir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nden yapılan başvurularda alan adı www.*******.ncc.metu.edu.tr, www.*******.kkk.metu.edu.tr şekillerinde tanımlanacaktır. 

İdari ve akademik birimlere yönelik web kullanıcı kodları ve alan adları ilgili birimin EİS (Elektronik İletişim Sistemi) kodları kullanılarak aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Web kullanıcı kodu: wwweis
Alan Adı: www.eis.metu.edu.tr

Akademik ve idari birimlerimize bağlı bir servis ya da proje ile ilgili web hesapları için tanımlanan alan adı ilgili birime tahsis edilmiş alan adının altında tanımlanır. Örneğin sozluk.bidb.odtu.edu.tr gibi. 
 
Akademik bölüm dersleri ve ders kapsamında yapılan faaliyetler, ilgili bölüme tahsis edilmiş alan adının altında tanımlanır. Örneğin gate.ii.metu.edu.tr, ma119.marh.metu.edu.tr gibi.
 
 
Web kullanıcı kodu ve alan adı edinmek için "Yeni Web Kullanıcı Kodu ve Alan Adı Başvuru Formu" doldurulup gönderilmelidir. Web kullanıcı kodu başvurusunda bulunan kişi ilgili web sayfasının "idari sorumlusu" olur. Bu sebeple;
 • Akademik ve idari birimler için ilgili birimin yöneticisi (fakülteler için dekan, enstitüler için enstitü müdürü, bölümler için bölüm başkanı, merkezler için merkez müdürü, idari birimler için daire başkanı, müdür gibi birim yöneticileri)
 • Öğrenci toplulukları için, ilgili topluluğun akademik danışmanları;
 • Spor takımları için, ilgili topluluğun akademik danışmanı, ancak akademi danışman yoksa Spor Müdürlüğü'nden bir yetkili;
 • Doktora/yüksek lisans öğrencileri için, tez danışmanları;
 • Akademik araştırma grupları için söz konusu grubun akademik danışmanı;
 • ODTÜ tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyonlar için, bu etkinlik/organizasyondan sorumlu bir akademik/idari personel;

başvuru formuna kişisel kullanıcı kodu ve şifresi ile girerek, başvuruyu yapmalıdır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nden yapılan başvurularda başvurunun Kıbrıs Yerleşkesi üzerinden yapıldığı belirtilmelidir.

Web kullanıcı kodu ve alan adı ile ilgili gerekli tüm tanımlamalar yapıldıktan sonra kullanıcı kodundan sorumlu olacak kişinin e-posta adresine konu ile ilgili bilgi mesajı iletilir.

"Web Kullanıcı Kodu Sorumluları"nın sahip olması gereken özellikler:

Web kullanıcı kodundan sorumlu olacak kişilerin Unix bilgisi, HTML bilgisi ve/ya web sayfası hazırlama araçları kullanma becerisi ve teknik İngilizce bilgisine sahip olması gereklidir.

Kullanıcı Kodunun Açılması ve Alan Adının Tanımlanması

Web kullanıcı kodu ve alan adı isteği BİDB'na ulaştıktan ve değerlendirildikten sonra;

 • Başvuru sırasında iletilen talebe yönelik olarak daha önceden açılmış bir kullanıcı kodu varsa, talep sahibi konudan haberdar edilir. BİDB ve talep sahibi tarafından uygun görüldüğünde, varolan kullanıcı kodu için oluşturulan yeni şifre bizzat talep sahibine iletilir.
 • Başvuru sırasında iletilen talebe yönelik olarak daha önceden açılmış bir web kullanıcı kodu yoksa, www**** şeklinde bir kullanıcı kodu açılması için gerekli işlemler yapılır.
 • Benzer şekilde, talep edilen alan adı daha önceden tanımlı değilse ve uygun görülürse, gerekli tanımlamalar yapılır.
 • Kıbrıs Yerleşkesi üzerinden yapılan web kullanıcı kodu başvuruları KKK Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'ne (KKK-BTM) ulaşmaktadır, yukarıdaki işlem aşamaları KKK-BTM için de geçerlidir.

Web Kullanıcı Kodunun Kapatılması

ODTÜ tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyonlar ile akademik çalışmalar için açılan kullanıcı kodları, başvuru formunda talep edilen sürenin bitiminde kapatılır. Akademik ve idari birimler ile öğrenci toplulukları için yapılan web kullanıcı kodu başvurularında belirtilen kullanım süresinin uzatılması için webadmin@metu.edu.tr adresine başvurulabilir.

Web kullanıcı Kodu Sorumlularının Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Web kullanıcı kodu ile oluşturulan web sayfaları dahilinde erişime açılan her türlü dosya kullanıcı koduna ait dizin altında bulunan "wwwhome" dizini içine yerleştirilmelidir.
 • Web sayfalarının altyapı, grafik ve içerik tasarımı ile güncellenmesi konularından ilgili birim/topluluk/kişiler sorumludur. BİDB web kullanıcı kodunun açılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili web kullanıcı kodu sahiplerine teknik destek/bilgi desteği sağlar; bunun dışındaki aşamalardan (altyapı, grafik ve içerik tasarımı, güncelleme vb.) sorumlu değildir.
 • Web kullanıcı kodu ile hazırlanan web sayfalarının http://belge-form.bidb.odtu.edu.tr adresinde yer alan yasal düzenlemeler, politikalar ve kurallara uygun olması zorunludur. Ayrıca, web sayfalarında kaynak/referans göstermeden bir başka şahsa/kuruma ait yazılı eser bulundurulmaması, eserin sahibinden izin alınmadan yayınlanmaması gerekmektedir.
 • Söz konusu sayfalarda ilgili birimin/topluluğun/etkinliğin/organizasyonun/kişinin erişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Oluşturulan web sayfalarına ODTÜ web sayfalarından bağlantı sağlanması için web kullanıcı kodu sahibinin webadminmetu.edu.tr e-posta adresine isteğini bildirmesi gerekmektedir.
 • Web kullanıcı kodunun işlevi sona erdiğinde, bu durum kullanıcı kodunun kapatılması için webadminmetu.edu.tr e-posta adresine bildirilmelidir.
 • www****@metu.edu.tr adresi ilgili web hesabı iletişim adresi olarak kullanılmaktadır ve düzenli olarak takip edilmelidir.

Web Kullanıcı Kodunun ve Oluşturulan Web Sayfasının Teknik Özellikleri

 • Web kullanıcı kodları 250 MB öndeğer (default) kota kapasitesi ile açılmaktadır.
 • Web kullanıcı kodları ile oluşturulan web sayfalarının esas adresi http://www.*******.metu.edu.tr şeklindedir.
 • Aynı sayfaya http://www.*******.metu.edu.tr adresine ek olarak;
  http://*******.metu.edu.tr
  http://www.*******.odtu.edu.tr
  http://*******.odtu.edu.tr
  http://www.*******.odtü.edu.tr
  http://*******.odtü.edu.tr
  http://www.*******.metu.edu
  http://*******.metu.edu

  adreslerinden de erişim tanımlanmaktadır.
 • Web kullanıcısına ayrılmış olan alan yedekleme ve program çalıştırma amaçları için kullanılamaz. Bu alanda bulundurulan dosyaların boyutlarının web sayfasının yavaş çalışması ve kota yetersizliği gibi sorunlara yol açmaması için düşük tutulmasına özen gösterilmelidir.
 • Web kullanıcılarına, talep etmeleri halinde PostgreSQL veritabanı yönetim sistemi altında, kullanıcı hesabıyla aynı isimde bir veritabanı tahsis edilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Yeni şifre talebi

Kullanıcı koduna ait mevcut şifrenin kaybolması, unutulması, söz konusu web sayfasından sorumlu kişinin görevinden ayrılması vb. sebeplerle varolan şifreye ulaşılamaması durumunda yeniden şifre tanımlanabilmektedir. Yeni şifre talebi için;

 • Akademik ve idari birimler için ilgili birimin yöneticisi (fakülteler için dekan, enstitüler için enstitü müdürü, bölümler için bölüm başkanı, merkezler için merkez müdürü, idari birimler için daire başkanı, müdür gibi birim yöneticileri)
 • Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren öğrenci toplulukları için, ilgili topluluğun akademik danışmanları, akademik danışman mevcut değilse ya da ulaşılamıyorsa Kültür İşleri Müdürlüğünden bir yetkili;
 • Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren öğrenci toplulukları ve spor takımları için, ilgili takımın akademik danışmanı, akademik danışman mevcut değilse Spor Müdürlüğü'nden bir yetkili;
 • Doktora/yüksek lisans öğrencileri için, tez danışmanları;
 • Akademik araştrıma grupları için ilgili grubun akademik danışmanı;
 • ODTÜ tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyonlar için, bu etkinlik/organizasyondan sorumlu bir akademik/idari personel;
"@metu.edu.tr" uzantılı kişisel kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapacağı "Web Kullanıcı Kodu için Yeni Şifre Başvuru Formu"nu doldurup göndermelidir. Kıbrıs Yerleşkesi'nden yapılan başvurularda başvurunun Kıbrıs Yerleşkesi üzerinden yapıldığı belirtilmelidir. Yeni şifre tanımlandıktan sonra, şifre zarfı kimlik gösterilerek BİDB'ndan alınmalıdır. Kıbrıs Yerleşkesi üzerinden yapılan başvurular KKK-BTM'ne ulaşmaktadır; başvuru sahibinin şifre zarfını KKK-BTM'den alması gerekmektedir.

Kota arttırım talebi

Web kullanıcı kodunun ilk açıldığında verilmiş olan öndeğer kotanın (250 MB) sayfanın amacı ve içeriğine bağlı olarak yetersiz kalması durumunda hot-linemetu.edu.tr adresi ile iletişime geçilerek kota arttırım talebinde bulunulabilir. Kota arttırım talebi BİDB'nca incelenir; söz konusu web kullanıcı kodunun merkezi sunucu üzerinde kapladığı alan ve dosya kullanımı incelenip talep uygun görülürse kota arttırımı gerçekleştirilir.

Veritabanı talebi

Web kullanıcılarına, talep etmeleri halinde PostgreSQL veritabanı yönetim sistemi altında, kullanıcı hesabıyla aynı isimde bir veritabanı tahsis edilmektedir. Veritabanı talepleri webadminmetu.edu.tr adresine iletilmelidir.

Web kullanıcılarımız uygulamaları için tek bir veritabanı kullanacaklardır. Web kullanıcısının ayrı bir veritabanı talep etmesi durumunda talep incelenir ve uygun görülürse ikinci veritabanı tahsis edilebilir. Web kullanıcıları veritabanına http://pgadmin.cc.metu.edu.tr/ adresinden erişebilecektir.

Her web kullanıcısının kullanabileceği veritabanı alanının kotası 100 MB tır. Veritabanı kullanan web kullanıcısından kota arttırım talebi gelmesi durumunda talep incelenir ve uygun görülürse kota değeri arttırılabilir.

Web kullanıcıları tarafından kullanılması planlanan hazır uygulamalar  BİDB tarafından verilmekte olan merkezi bir servis ile örtüşüyorsa, bu  uygulamanın web kullanıcısı tarafından tekrar kurulmaması, var olan merkezi servisin kullanılması tercih edilmelidir.

Web kullanıcıları, web ve veritabanı uygulamalarının güncel olmasından, güvenlik tedbirlerinin sağlanmasından, uygulamanın sorunsuz çalıştırılmasından ve lisansına uygun halde kullanılmasından sorumludur.

Yasal yükümlülükler çerçevesinde BİDB, çalıştırılan uygulamalarda güvenlik açığı tespit ederse ilgili web kullanıcı hesabını veya uygulamayı, güvenlik açığı giderilene kadar kapatma hakkına sahiptir.

Soru/sorunlar için iletişim

Web kullanıcı kodu ile ilgili soru/sorunlar, detaylı açıklama ve varsa hata mesajları ile birlikte hot-linemetu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir.

www.metu.edu.tr/cgi-bin/ adresinde yer alan programların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi ve gerekli tanımlamalar için webadminmetu.edu.tr adresi ile iletişime geçilmelidir.


BİDB'nın web kullanıcıları servis politikasında diğer kişi ve kurumlara haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca, BİDB merkezi web sunucusu üzerinde herhangi bir zamanda teknik değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikleri önceden kullanıcılara bildirebileceği gibi, anlık olarak yapılabilecek değişikliklerin önceden duyurulamaması da mümkün olabilir.

Web kullanıcıları bu metinde yer alan bilgileri izlemek ve olası değişikliklerden haberdar olmakla yükümlüdürler.